Wprowadzenie: Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej wyzwania. Jak stopniowa dehermetyzacja systemu prowadzi do jego stratyfikacji

Main Article Content

Marek Kwiek

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiek, M. (2017). Wprowadzenie: Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej wyzwania. Jak stopniowa dehermetyzacja systemu prowadzi do jego stratyfikacji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 9-38. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.0
Dział
Wstęp
Biogram autora

Marek Kwiek

prof. dr hab., dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM w Poznaniu. Od piętnastu lat prowadzi rozległe międzynarodowe badania szkolnictwa wyższego. Międzynarodowy doradca w sprawach polityki szkolnictwa wyższego (OECD, KE, Rada Europy, OBWE, USAID, UNDP i Bank Światowy). Kierownik lub partner w 50 międzynarodowych projektach badawczych i doradczych. Publikuje przede wszystkim w obiegu międzynarodowym, m.in. w Science and Public Policy, Comparative Education Review, Higher Education czy Studies in Higher Education. Autor 180 artykułów, ostatnie monografie to: Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (2015), Knowledge Production in European Universities: States, Markets, and Academic Entrepreneurialism (2013) i Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie (2010). Członek rad redakcyjnych prestiżowych czasopism międzynarodowych: Higher Education Quarterly, European Educational Research Journal, British Educational Research Journal i European Journal of Higher Education. W latach 2012-2017 kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał subsydium profesorskie w programie MISTRZ (FNP).

Referencje

 1. Altbach, Ph.G. (red.) (2002). The Decline of the Guru: The Academic Profession in Developing and Middle-Income Countries. Chestnut Hill: CIHE Boston College.
 2. Amaral, A., Bleiklie, I., Musselin, Ch. (red.) (2008). From Governance to Identity. Dordrecht: Springer.
 3. Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
 4. Antonowicz, D. (2016). Digital Players in an Analogue World: Higher Education in Poland in the Post-Massification Era. W: B. Jongbloed, H. Vossensteyn (red.), Access and Expansion Post-Massification. Opportunities and Barriers to Further Growth in Higher Education Participation (63-81). London: Routledge.
 5. Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J., Kwiek, M. (2016). Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym. Nauka, 4: 7-33.
 6. Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka, 4: 1-35.
 7. Antonowicz, D., Kwiek, M., Westerheijden, D.F. (2017). The Government Response to the Private Sector Expansion in Poland. W: H. de Boer, J. File, J. Huisman, M. Seeber, M. Vukasovic, D.F. Westerheijden (red.), Policy Analysis of Structural Reforms in Higher Education (119-138). Dordrecht: Springer.
 8. Białecki, I. (2008). Międzynarodowe badania, debata i polityka edukacyjna. Nauka i SzkolnictwoWyższe, 1(31): 22-33.
 9. Białecki, I., Dąbrowa-Szefler, M. (2009). Polish Higher Education in Transition. Between Policy Making and Autonomy. W: D. Palfreyman, T. Tapper (red.), Structuring Mass Higher Education. The Role of Elite Institutions (183-199). London: Routledge.
 10. Bolecki, W., Żylicz, M. (2007). Reforma sektora nauki. Nauka Polska, 16: 1-7.
 11. Bonaccorsi, A., Daraio, C. (red.) (2007). Universities and Strategic Knowledge Creation. Specialization and Performance in Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 12. Bowen, H.R., Schuster, J.H. (1986). American Professors. A National Resource Imperiled. New York – Oxford: Oxford University Press.
 13. Brown, Ph., Lauder, H., Ashton, D. (2011). The Global Auction. The Broken Promises of Education, Jobs, and Incomes. Oxford: Oxford University Press.
 14. Brunsson, N. (2009). Reform as Routine. Organizational Change and Stability in the Modern World. Oxford: Oxford University Press.
 15. Brzeziński, J.M. (2014). Trzy pomysły na naprawę szkolnictwa wyższego w Polsce (kontekst nauk społecznych). W: W. Ambroziak (red.), Edukacja, uniwersytet, oświata dorosłych. Studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu (213-231). Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 16. Brzeziński, J.M. (2015). Ocena parametryczna jednostek naukowych po nowemu. W: J. Woźnicki (red.), Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część V (125-139). Warszawa: FRP-KRASP.
 17. Bush, V. (1945). Science: The Endless Frontier. A Report to the President on a Program for- Postwar Scientific Research. Washington: United States Government Printing Office.
 18. Clancy, P., Dill, D.D. (red.) (2009). The Research Mission of the University. Policy Reforms and Institutional Response. Rotterdam – Boston – Taipei: Sense.
 19. Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation. New York: Pergamon Press.
 20. Clark, B.R. (1977). Academic Power in Italy. Bureaucracy and Oligarchy in a National University System. Chicago: University of Chicago Press.
 21. Cole, J.R., Cole, S. (1973). Social Stratification in Science. Chicago: University of Chicago Press.
 22. Czarnecki, K. (2013). Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce. Praktyka Teoretyczna, 1(7): 85-106.
 23. Dąbrowa-Szefler, M. (2009). Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego oraz wyzwania i cele systemu zawarte w raporcie Tertiary Education for the Knowledge Society. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(33): 56-78.
 24. EY/IBNGR (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku. Warszawa: MNiSW. Fulton, O., Santiago, P., Edquist, Ch., El-Khawas, E., Hackl, E. (2007). OECD Reviews of Tertiary Education. Poland. Paris: OECD.
 25. Gaston, J. (1978). The Reward System in British and American Science. New York: Wiley & Sons.
 26. Geuna, Aldo (1999). The Economics of Knowledge Production. Funding and Structure of University Research. Cheltenham: Edward Elgar.
 27. Gornitzka, Å., Kogan, M., Amaral, A. (red.) (2005). Reform and Change in Higher Education. Analysing Policy Implementation. Dordrecht: Springer.
 28. Gouldner, A. (1957). Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Rules. Administrative Science Quarterly, 2: 281-306.
 29. Górniak, J. (red.) (2015a). Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III. Warszawa: FRP-KRASP.
 30. Górniak, J. (2015b). Ogólne uwarunkowania sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce. W: J. Górniak (red.), Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III (25-36). Warszawa: FRP-KRASP.
 31. Hagstrom, W.O. (1965). The Scientific Community. New York: Basic Books.
 32. Høj, J., Galasso, V., Nicoletti, G., Dang, T.T. (2006). The Political Economy of Structural Reform: Empirical Evidence from OECD Countries. OECD Economics Department Working Papers, 501, Paris: OECD.
 33. Izdebski, H. (2015). Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym odnoszące się do systemu szkolnictwa wyższego oraz ustroju i organizacji uczelni, które mogłyby podlegać procesowi deregulacji. W: J. Woźnicki (red.), Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część V (81-98). Warszawa: FRP-KRASP.
 34. Jajszczyk, A. (2009). Polska w obliczu globalizacji szkolnictwa wyższego. Kultura/Polityka, 5: 73-85.
 35. Jajszczyk, A. (2013). Polskie uczelnie – czas na jakość. W: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku (218-226). Warszawa: ISW-FRP.
 36. Jurek, W. (2015). Uwagi o kosztach kształcenia w kontekście kosztochłonności różnych kierunków studiów i algorytmie podziału środków publicznych na kształcenie wyższe. W: J. Wilkin (red.), Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV (96-106). Warszawa: FRP-KRASP.
 37. Kędzierski, M. (red.) (2009). Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 38. KRASP (2009). Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 39. Krücken, G., Kosmützky, A., Torka, M. (red.) (2007). Towards a Multiversity? Universities between Global Trends and National Traditions. Bielefeld: Transcript Verlag.
 40. Kulczycki, E. (2017). Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation. 16(1): 41-52.
 41. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. 11(1): 282-298.
 42. Kwiek, M. (2012). Changing Higher Education Policies: From the Deistitutionalization to the Reinstitutionalization of the Research Mission in Polish Universities. Science and Public Policy, 39(5): 641-654.
 43. Kwiek, M. (2013). From System Expansion to System Contraction: Access to Higher Education in Poland. Comparative Education Review, 56(3): 553-576.
 44. Kwiek, M. (2015a). Młoda kadra: różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej? Nauka, 3: 51-88.
 45. Kwiek, M. (2015b). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 46. Kwiek, Marek (2015c). The Internationalization of Research in Europe. A Quantitative Study of 11 National Systems from a Micro-Level Perspective. Journal of Studies in International Education, 19(4): 441-359.
 47. Kwiek, M. (2015d). The unfading power of collegiality? University governance in Poland in a European comparative and quantitative perspective. International Journal of Educational Development, 43: 77-89.
 48. Kwiek, M. (2015e). Academic Generations and Academic Work: Patterns of Attitudes, Behaviors, and Research Productivity of Polish Academics after 1989. Studies in Higher Education. doi. 10.1080/03075079.2015.1060706.
 49. Kwiek, M. (2016a). Constructing Universities as Organizations. University Reforms in Poland in the Light of Institutional Theory. W: E. Samier (red.), Ideologies in Educational Administration and Leadership (193-216). New York: Routledge.
 50. Kwiek, M. (2016b). From Privatization (of the Expansion Era) to De-privatization (of the Contraction Era). A National Counter-trend in a Global Context. W: S. Slaughter, B.J. Taylor(red.), Higher Education, Stratification, and Workforce Development. Competitive Advantage in Europe, the US and Canada (311-329). Dordrecht: Springer.
 51. Kwiek, M. (2017a). Academic Top Earners. Research Productivity, Prestige Generation and Salary Patterns in European Universities. Science and Public Policy. scx020, https://doi.org/10.1093/scipol/scx020. 1-13.
 52. Kwiek, M. (2017b). A Generational Divide in the Polish Academic Profession. A Mixed Quantitative and Qualitative Approach. European Educational Research Journal, 17: 1-26.
 53. Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 54. Kwiek, M., Antonowicz, D. (2015). The Changing Paths in Academic Careers in European Universities: Minor Steps and Major Milestones. W: T. Fumasoli, G. Goastellec, B.M. Kehm (red.), Academic Work and Careers in Europe: Trends, Challenges, Perspectives. Dordrecht: Springer.
 55. Lam, A. (2011). What motivates academic scientists to engage in research commercialization:‘Gold, ‘ribbon’ or ‘puzzle’? Research Policy, 40(10): 1354-1368.
 56. Lazarsfeld, P.F., Thielens, W. (1958). The Academic Mind. Social Scientists in a Time of Crisis. Glencoe IL: Free Press of Glencoe.
 57. Leja, K. (2008). Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni (57-69). Gdańsk: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański.
 58. Leydessdorf, L. (2006). The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated. Boca Raton: Universal Publishers.
 59. Maassen, P. (2008). The Modernisation of European Higher Education: National Policy Dynamics. W: A. Amaral, I. Bleiklie, C. Musselin (red.), From Governance to Identity (95-112). Dordrecht: Springer.
 60. Maassen, P., Olsen, J.P. (red.) (2007). University Dynamics and European Integration. Dordrecht: Springer.
 61. March, J.G., Olsen, J.P. (1989). Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics. New York: Free Press.
 62. March, J.G., Olsen, J.P. (2006). The Logic of Appropriateness. W: M. Moran, M. Rein, R.E. Goodin (red.), The Oxford Handbook of Public Policy (689-708). Oxford: Oxford University Press.
 63. Marciniak, Z. (2016). Rekomendacje w sprawie odbiurokratyzowania procesu kształcenia i oceny jego jakości. Warszawa: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 64. Martin, B., Etzkowitz, H. (2000). The Origin and Evolution of the University System. SPRU Electronic Working Paper Series, 59, December.
 65. Merton, R.K. (1968). The Matthew Effect in Science. Science, 159(3810): 56-63.
 66. MNiSW (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2013 (autorzy opracowania: J. Górniak, Z. Marciniak, A. Kraśniewski, D. Antonowicz, J. Bujnicki). Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 67. Morawski, R.Z. (2015). Doświadczenia wybranych krajów europejskich w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego. W: J. Wilkin (red.), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (41-53). Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 68. Muszewska, A., Kola, A.M., Niesiołowski-Spanò, Ł., Pieniądz, A. (2015). Pakt dla Nauki, czyli jak nauka może służyć społeczeństwu. Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Warszawa.
 69. Neave, G., Vught, F.A. van (red.) (1991). Prometheus Bound. The Changing Relationship Between Government and Higher Education in Europe. Oxford – New York: Pergamon Press.
 70. Neave, G., Vught, F.A. van (red.) (1994). Government and Higher Education Relationships Across Three Continents. The Winds of Change. Oxford –New York: Pergamon Press.
 71. Nóvoa, A., Lawn, M. (2002). Fabricating Europe. The Formation of an Educational Space. Dordrecht: Kluwer.
 72. OECD (2010). Making Reform Happen: Lessons From OECD Countries. Paris: OECD.
 73. Olsen, J.P. (1998). Institutional Design in Democratic Contexts. W: N. Brunsson, J.P. Olsen (red.), Organizing Organizations (319-349). Copenhagen: Fagbokforlaget.
 74. Olsen, J.P. (2007). The Institutional Dynamics of the European University. W: P. Maassen, J.P.
 75. Olsen (red.), University Dynamics and European Integration (25-54). Dordrecht: Springer.
 76. OPI (2016). Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.
 77. Paradeise, C., Reale, E., Bleiklie, I., Ferlie, E. (red.) (2009). University Governance. Western European Comparative Perspectives. Dordecht: Springer.
 78. Pfeffer, J., Salancik, G.R. (2003). The External Control of Organizations. A Resource Dependence Perspective. Stanford: Stanford University Press.
 79. Ramirez, F.O. (2006). The Rationalization of Universities. W: M.-L. Djelic, K. Sahlin-Andersson (red.), Transnational Governance. Institutional Dynamics of Regulation (225-246). Cambridge: Cambridge University Press.
 80. Shattock, M. (2009a). Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy. Diversification and Organizational Change in European Higher Education. Maidenhead: Open University Press – SRHE.
 81. Shin, J.Ch., Arimoto, A., Cummings, W.K., Teichler, U. (red.) (2014). Teaching and Research in Contemporary Higher Education. Systems, Activities and Rewards. Dordrecht: Springer.
 82. Siemińska, R., Walczak, D. (2012). Polish Higher Education: From State Toward Market, from Elite to Mass Education. Advances in Education in Diverse Communities: Research, Policy, and Praxis, 7: 197-224.
 83. Stephan, P. (2012). Pay Inequality Makes for Better Science. Scientific American Magazine, 307(4): 5-6.
 84. Stephan, P., Levin, S. (1992). Striking the Mother Lode in Science: The Importance of Age, Place, and Time. Oxford: Oxford University Press.
 85. Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii? Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 86. Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 87. Szadkowski, K. (2017). The University of the Common: Beyond the Contradictions of Higher Education Subsumed under Capital. W: M. Izak, M. Kostera, M. Zawadzki (red.), The Future of University Education (39-62). Cham: Palgrave Macmillan.
 88. Teichler, U., Arimoto, A., Cummings, W.K. (2013). The Changing Academic Profession. Major Findings of a Comparative Survey. Dordrecht: Springer.
 89. Williams, G. (2012). Some Wicked Questions from the Dismal Science. W: P. Temple (red.), Universities in the Knowledge Economy: Higher Education Organisation and Global Change (19-37). London – New York: Routledge.
 90. Wilkin, J. (2015). Główne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. W: J. Wilkin (red.), Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV (13-19). Warszawa: FRP-KRASP.
 91. Wilson, L. (1942/1995). The Academic Man. A Study in the Sociology of a Profession. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
 92. Wnuk-Lipińska, E. (1995). Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 93. Wolszczak-Derlacz, J. (2015). Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich– podejście nieparametryczne. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 40: 109-130.
 94. Woźnicki, J. (2015). Deregulacja i jej rozumienie właściwe ze względu na wymogi rozwojowe szkolnictwa wyższego. W: J. Woźnicki (red.), Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część V (57-80). Warszawa: FRP-KRASP.
 95. Ziman, J. (1994). Prometheus Bound. Science in a Dynamic Steady-State. Cambridge: Cambridge University Press.
 96. Zuckerman, H. (1996). Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States. New Brunswick: Transaction Publishers.
 97. Żylicz, M. (2012). Potrzebujemy dalszych zmian. Nauka. 3: 15-22.
 98. Żylicz, M. (2015). Gospodarka – szkolnictwo wyższe – nauka w Polsce. Podsumowanie dyskusji prowadzonych w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z udziałem przedstawicieli środowisk naukowego i biznesu. Warszawa: FNP [maszynopis].