Kilka uwag o reformie szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Zbigniew Błocki

Abstrakt

Na podstawie wybranych danych, takich jak rankingi uczelni, granty ERC oraz publikacje w najważniejszych czasopismach naukowych, analizowane jest miejsce polskiej nauki w światowej konkurencji. Następnie omówione są konieczne regulacje, które powinny zostać wprowadzone, by to miejsce poprawić. Najważniejszą z nich jest zmiana sposobu zarządzania naszymi uniwersytetami, a przede wszystkim inny sposób wyboru ich władz.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błocki, Z. (2017). Kilka uwag o reformie szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 251-257. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.12
Dział
Refleksje
Biogram autora

Zbigniew Błocki

mianowany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki w marcu 2015 r. na 4-letnią kadencję. Obecnie jest także członkiem zarządu Science Europe. Jest profesorem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jego główną tematyką badawczą jest analiza zespolona wielu zmiennych i równania różniczkowe cząstkowe. W przeszłości pracował w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, w szczególności w USA (m.in. jako stypendysta Fulbrighta), Niemczech (w instytutach Maxa Plancka), Szwecji i Japonii. Był koordynatorem projektu w ramach Międzynarodowych Programów Doktoranckich FNP, obecnie jest kierownikiem projektu w ramach programu Ideas Plus. W przeszłości pełnił rolę dyrektora Instytutu Matematyki UJ, członka Rady NCN (przez pierwsze 4 lata działalności Centrum) oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Matematyki w Krakowie w 2012 r. Otrzymał Nagrodę Zaremby PTM (2007), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008) i Laur Jagielloński (2014).