Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje

Main Article Content

Jan Szmidt

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono analizę wybranych tematów poruszanych w dyskusjach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w kontekście przygotowywanej ustawy – zwanej Ustawą 2.0. Autor wybrał te tematy, które dominowały w trakcie obrad podczas dziewięciu konferencji zorganizowanych przed Narodowym Kongresem Nauki i posiedzeń Rady tego Kongresu. Tematy i ich analiza są punktem widzenia autora i zostały zebrane w formę pięciu refleksji. Przedstawiono również kilka propozycji szczegółowych rozwiązań – jeden w postaci dodatku do opracowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Refleksje
Biogram autora

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż., od 2012 r. rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w latach 2008-2012. Przewodniczący i członek komitetów kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencji. Specjalizuje się w dziedzinie elektroniki i technologiach półprzewodnikowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych.