Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje

Main Article Content

Jan Szmidt

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono analizę wybranych tematów poruszanych w dyskusjach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w kontekście przygotowywanej ustawy – zwanej Ustawą 2.0. Autor wybrał te tematy, które dominowały w trakcie obrad podczas dziewięciu konferencji zorganizowanych przed Narodowym Kongresem Nauki i posiedzeń Rady tego Kongresu. Tematy i ich analiza są punktem widzenia autora i zostały zebrane w formę pięciu refleksji. Przedstawiono również kilka propozycji szczegółowych rozwiązań – jeden w postaci dodatku do opracowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szmidt, J. (2017). Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 315-331. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.18
Dział
Refleksje
Biogram autora

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż., od 2012 r. rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w latach 2008-2012. Przewodniczący i członek komitetów kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencji. Specjalizuje się w dziedzinie elektroniki i technologiach półprzewodnikowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych.