Ustawa 2.0: partycypacyjny model istotnej zmiany regulacyjnej

Main Article Content

Jarosław Górniak

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady, na których oparty został proces przygotowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, która ma stanowić fundament reformy sektora akademickiego w Polsce. Ramą dla rozważań są wybrane zasady przygotowania istotnych zmian regulacyjnych, czy szerzej, instytucjonalnych. Należą do nich: celowość, trafne rozpoznanie mechanizmów przyczynowych, wariantowość, partycypacja, zaplanowanie oceny skutków wdrożenia i realizm. W świetle tych zasad został zaprezentowany toczący się od ponad roku proces prac nad nowymi rozwiązaniami dla nauki i szkolnictwa wyższego oraz kluczowe obszary wprowadzanych zmian, które mają służyć doskonałości naukowej, jakości kształcenia i pozycji nauki w społeczeństwie oraz jej odpowiedzialności względem społeczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Górniak, J. (2017). Ustawa 2.0: partycypacyjny model istotnej zmiany regulacyjnej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 129-146. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.6
Dział
Analizy
Biogram autora

Jarosław Górniak

Jarosław Górniak – socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca i do 2015 r. kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, a obecnie przewodniczący Rady Centrum. Członek Komitetu Polityki Naukowej w kadencji 2014-2016. Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Referencje

  1. Bardach, E. (2007). Praktyczny poradnik do analizy polityk publicznych. Osiem etapów skutecznego rozwiazywania problemów. Kraków: MSAP.
  2. Górniak, J. (red.) (2015a). Diagnoza szkolnictwa wyższego. Warszawa: KRASP-FRP.
  3. Górniak, J. (red.) (2015b). Evidence-based impact assessment: A model for Poland. Warszawa: ALK.
  4. Górniak, J., Mazur, S. (red.) (2015). Zarządzanie strategiczne rozwojem. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  5. Komitet Polityki Naukowej (2016). Analiza SWOT nauki i szkolnictwa wyższego. Warszawa. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_01/f918f1cd125af7724c854fbe61b23b92.pdf [21.08.2017].
  6. Popper, K.R. (1989). Nędza historycyzmu. Tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Krąg.
  7. Simon, H. (1947/1976) Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization. Polskie wydanie: Działanie administracji. Warszawa: PWN.
  8. Woźnicki, J. (red.) (2015). Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część V. Warszawa: KRASP-FRP.