Od reformy do reformy

Main Article Content

Jacek Guliński

Abstrakt

W artykule przedstawiono trzy zagadnienia będące ważnymi elementami dyskusji w ramach nowej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Autor omówił sprawy wyborów/konkursów na stanowisko rektora, relacje organów jednoosobowych z organami kolegialnymi uczelni oraz zagadnienia kontaktów uczelni z gospodarką, głównie w kontekście komercjalizacji wyników prac badawczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Guliński, J. (2017). Od reformy do reformy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 279-287. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.15
Dział
Refleksje
Biogram autora

Jacek Guliński

prof. UAM, dr hab., chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych. Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1973 r. otrzymał tytuł magistra chemii (Wydział Chemii UAM), a w 1978 r. inżyniera ogrodnictwa (Akademia Rolnicza, Poznań). W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. W latach 1995-2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM (pierwszego w Polsce), w latach 1999-2005 funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 – kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 r. pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.