Uczelnie za progiem zmian

Main Article Content

Stanisław Kistryn

Abstrakt

Tekst prezentuje opinie na temat szeregu aspektów konstrukcji systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, w kontekście dyskusji nad projektem Ustawy 2.0. Kluczowym założeniem systemowym jest zwiększenie autonomii uczelni poprzez delegację regulacji z poziomu ramowej ustawy i doprecyzowujących rozporządzeń na poziom statutu, uwzględniającego specyfikę konkretnej uczelni. Omawiane są aspekty organizacyjne uczelni oraz struktura i organy zarządcze, ze szczególnym uwzględnieniem silnej pozycji rektora jako menadżera i lidera. Zarządzanie uczelnią przez jej organy prawodawcze, wykonawcze i wspierające oparte ma być na naczelnej zasadzie harmonijnego rozwoju instytucji jako całości. Dyskutowane są aspekty kategoryzacji jednostek naukowych, podziału uczelni na typy, w tym sposób wyłaniania uczelni badawczych. Na bazie już wprowadzonych modyfikacji w algorytmach finansowania zaprezentowane są kierunki i założenia dalszych zmian w tym obszarze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kistryn, S. (2017). Uczelnie za progiem zmian. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 289-303. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.16
Dział
Refleksje
Biogram autora

Stanisław Kistryn

prof. dr hab., absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz (studia doktoranckie) Politechniki Federalnej ETH w Zurychu (Szwajcaria). Nauczyciel akademicki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Fizyk o specjalności fizyka jądrowa; szczegółowe zainteresowania to: fizyka sił jądrowych w podejściu fenomenologicznym, symetrie fundamentalne oddziaływań jądrowych, elektronika eksperymentów fizycznych. Współautor około 150 publikacji w czasopismach naukowych, członek towarzystw i gremiów naukowych w Polsce i na świecie, przewodniczący Rady Użytkowników Centrum Cyklotronowego Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, przewodniczący Europejskiego Komitetu Badań Układów Kilkunukleonowych oraz były skarbnik Europejskiej Sieci Uniwersytetów Badawczych „The Guild”. Od 2012 r. prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych i obecny przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Były członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Zespołu ds. oceny czasopism naukowych. Wieloletni ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie problematyki finansowania obszaru nauki i szkolnictwa wyższego.