Nie ma wolności bez odpowiedzialności

Main Article Content

Jacek Kuźnicki
Janusz Marek Bujnicki

Abstrakt

Analizujemy system organizacji nauki i jego zmiany w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, w kontekście zmian równolegle zachodzących na świecie. W oparciu o nasze doświadczenia z pracy w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ale także dzięki dobrym wzorcom z innych instytucji w Polsce i za granicą, przedstawiamy nasze przemyślenia w odpowiedzi na pytanie, jak rozwijać naukę w Polsce. Uważamy, że aby usprawnić system organizacji nauki w naszym kraju i szybko osiągnąć pozytywny efekt, należy skorzystać ze sprawdzonych wzorów z innych krajów oraz pozytywnych przykładów własnych polskich sukcesów. Realizacja tych zadań wymaga odważnych decyzji politycznych, które zapewnią naukowcom niezbędną do efektywnej pracy wolność, ale także powiążą tę wolność z odpowiedzialnością. Dzięki ludziom, którzy się tego podejmą i odpowiedzialnie wykorzystają oferowane możliwości, Polska będzie miała szansę na szybki postęp cywilizacyjny. Inwestycje w naukę są kluczowe dla rozwoju każdego kraju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuźnicki, J., & Bujnicki, J. M. (2017). Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 205-222. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.10
Dział
Sukcesy
Biogramy autorów

Jacek Kuźnicki

ur. w 1952 r. w Łodzi; profesor nauk biologicznych, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz kierownik Laboratorium Neurodegeneracji tamże od 2001; członek korespondent PAN od 2004. Zainteresowania badawcze: mechanizmy chorób neurodegeneracyjnych, starzenia i długowieczności, regulacja homeostazy wapniowej, biochemia białek. Autor ponad 130 publikacji; H-indeks: 36. Promotor 13 doktoratów. Laureat wielu nagród, m.in. Wydziału II PAN 2013, subsydium profesorskiego FNP 2004-2007, Prezesa Rady Ministrów 2003; odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Polonia Restituta 2008, 1998. Członek wielu organizacji, m.in. Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN (od 2016 r.), Komitetu Polityki Naukowej (2011-2014), zarządu Europejskiego Towarzystwa Wapniowego (od 2008 r.), Grupy Doradczej 7PR ds. Zdrowia w KE w Brukseli (2006-2011). Kierownik projektów badawczych m.in. w 7PR UE RegPot FishMed (2012-2016), ERA-NET RUS – TargetSOCE (2012-2014), COMBIOM (2011-2014), ERA-NET NEURON -NeuConnect (2011-2014), RegPot HEALTH-PROT (2009-2012), w 6PR: PROMEMORIA (2005-2009), APOPIS (2004-2006), w 5PR UE: Centrum Doskonałości Biomedycyny Molekularnej (2003-2006).

Janusz Marek Bujnicki

ur. w 1975 r. w Krakowie; profesor nauk biologicznych i kierownik grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich badaniach łączy bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Jest autorem ponad 300 publikacji, które były cytowane ok. 7 tys. razy. Zdobył dwa granty ERC. Otrzymał wiele stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrodę EMBO/HHMI YIP, Nagrodę Narodowego Centrum Nauki, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. Jest redaktorem wykonawczym czasopisma Nucleic Acids Research. Brał udział w pracach różnych organizacji i ciał doradczych, w tym w ruchu społecznym Obywatele Nauki, w Komitecie Polityki Naukowej i w Grupie Wysokiego Szczebla Mechanizmu Doradztwa Naukowego EU. W 2016 r. został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk i obecnie jest najmłodszym członkiem PAN.

Referencje

  1. Kuźnicki, J. (1995). Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W poszukiwaniu optymalnego modelu. Nauka. 4: 57-62.
  2. Kuźnicki, J. (2013). „Mamy twórczych i zdolnych naukowców” – o funkcjonowaniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Wywiad z prof. Jackiem Kuźnickim. Biotechnologia.pl.
  3. Kuźnicki, J., Dubicka-Boroch, D., Witt, M., Ziemka, A. (2012). Rola Akademii w powstaniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Nauka. 2: 81-84.
  4. Kuźnicki, J., Miączyńska, M. (2007). Opportunities in Poland. Nature. 446: 580. doi:10. 1038/nj7135-580b.
  5. Levitan, D. (2017). Not a Scientist: How Politicians Mistake, Misrepresent and Utterly Mangle Science. New York: W.W. Norton & Co..
  6. Mervis, J. (2017). U.S. Report calls for Research integrity board. Science. 356(6334): 123.
  7. Nałęcz, M. (1995). Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Historia, stan aktualny i zamierzenia. Nauka. 4: 53-56.
  8. Nichols, T. (2017). The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters. Oxford University Press: Oxford.
  9. Schiermeier Q. (2003). Polish science: Poles apart, or together with Europe? Nature. 421: 471-472. doi:10.1038/421471a.
  10. Schiermeier Q. (2017). Poland: Into the light. Nature 542: 507-509 (23 February 2017); doi:10.1038/nj7642-507a.