Pressto.

Nagłowek strony

Konsolidacja uniwersytetów i środowiska akademickiego wobec nowego sposobu różnicowania uczelni

Mirosława El Fray

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.2.14

Abstrakt


Definicja uniwersytetów obowiązująca w Polsce znacząco odbiega od standardów światowych co wynika z zupełnie innego podziału dziedzin i dyscyplin naukowych. Szansą na zbliżenie się polskich uniwersytetów do światowych czołówek jest wdrożenie działań konsolidacyjnych w celu stworzenia kompletnych uniwersytetów, skupiających różnorodne dziedziny i oferujących interdyscyplinarne podejście do rozwoju talentów, kierunków badawczych i etosu akademickiego. Przedstawiono przykłady działań konsolidacyjnych na uczelniach w Belgii, Danii i w Polsce. Zwrócono również uwagę na znaczenie mobilności młodej kadry naukowej w ramach staży podoktorskich.


Słowa kluczowe


konsolidacja uczelni; dziedziny naukowe według OECD; Deklaracja Bolońska; staże podoktorskie

Pełny tekst:

Bibliografia


Holm-Nielsen, L.B. (2013). Making a Strong University Stronger Change without a Burning

Platform. W: Q. Wang, Y. Cheng, N.C. Liu (red.). Building World-Class Universities: Different Approaches to a Shared Goal (73-87). Rotterdam: Sense Publishers.

Łuczak, W. (2015). Unieważnić „stalinowski rozbiór” Uniwersytetu Jagiellońskiego – walka o powrót oderwanych wydziałów w latach 1956-1957. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 142(1): 149-165.

The Ghent University Outlook (2017). Ghent: Ghent University Press. Żylicz, M. (2011). Czas na dyskusję. Forum Akademickie. 1: 26-27.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 51 PDF - 46

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.