Pressto.

Nagłowek strony

Ustawa 2.0: partycypacyjny model istotnej zmiany regulacyjnej

Jarosław Górniak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.2.6

Abstrakt


W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady, na których oparty został proces przygotowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, która ma stanowić fundament reformy sektora akademickiego w Polsce. Ramą dla rozważań są wybrane zasady przygotowania istotnych zmian regulacyjnych, czy szerzej, instytucjonalnych. Należą do nich: celowość, trafne rozpoznanie mechanizmów przyczynowych, wariantowość, partycypacja, zaplanowanie oceny skutków wdrożenia i realizm. W świetle tych zasad został zaprezentowany toczący się od ponad roku proces prac nad nowymi rozwiązaniami dla nauki i szkolnictwa wyższego oraz kluczowe obszary wprowadzanych zmian, które mają służyć doskonałości naukowej, jakości kształcenia i pozycji nauki w społeczeństwie oraz jej odpowiedzialności względem społeczeństwa.


Słowa kluczowe


Ustawa 2.0; reforma szkolnictwa wyższego; partycypacja; model polityki regulacyjnej

Pełny tekst:

Bibliografia


Bardach, E. (2007). Praktyczny poradnik do analizy polityk publicznych. Osiem etapów skutecznego rozwiazywania problemów. Kraków: MSAP.

Górniak, J. (red.) (2015a). Diagnoza szkolnictwa wyższego. Warszawa: KRASP-FRP.

Górniak, J. (red.) (2015b). Evidence-based impact assessment: A model for Poland. Warszawa: ALK.

Górniak, J., Mazur, S. (red.) (2015). Zarządzanie strategiczne rozwojem. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Komitet Polityki Naukowej (2016). Analiza SWOT nauki i szkolnictwa wyższego. Warszawa. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_01/f918f1cd125af7724c854fbe61b23b92.pdf [21.08.2017].

Popper, K.R. (1989). Nędza historycyzmu. Tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Krąg.

Simon, H. (1947/1976) Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization. Polskie wydanie: Działanie administracji. Warszawa: PWN.

Woźnicki, J. (red.) (2015). Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część V. Warszawa: KRASP-FRP.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 56 PDF - 37

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.