Pressto.

Nagłowek strony

Wybrane hasła kampanii społecznych. Komunikacyjne i stylistyczne aspekty ich funkcjonowania

Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/psj.2016.32.4

Abstrakt


Przedmiotem opisu są wybrane hasła kampanii społecznych analizowane z perspektywy komunikacyjnej i stylistycznej. Materiał badawczy stanowią hasła zgłoszone do Konkursu „Kampania Społeczna Roku 2014”. Ogląd zebranego materiału językowego potwierdza, iż hasła promujące kampanie często są wyrazem aktualnie panującej mody, odzwierciedlają istniejące w języku tendencje oraz odpowiadają na potrzeby i zainteresowania społeczne, nawiązują do innych odmian języka (zwłaszcza odmiany potocznej), odsyłają do utrwalonych w polszczyźnie frazeologizmów czy przysłów, ewokują rozmaite skojarzenia. Osobną grupę stanowią hasła, w których stosowane są rozmaite gry językowe, m.in. gra słów, formą graficzną czy brzmieniową. Jeszcze inne są rymowane lub mają charakter poetycki, niejasny, intrygujący.


Słowa kluczowe


kampania społeczna; slogan reklamowy; stylistyka; komunikacja

Pełny tekst:

Bibliografia


Bralczyk J., 2004, Język na sprzedaż, Gdańsk.

Loewe I., 2013, Styl reklamy komercyjnej, w: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków, s. 381–405.

NSJP – E. Sobol (red.), 2002, Nowy słownik języka polskiego, Warszawa.

Roszak M., 2012, Polskie miasta w sloganach reklamowych, w: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 5, red. M. Święcicka, Bydgoszcz, s. 265–276.

SPP – Czeszewski M., 2006, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa.

Święcicka M., Peplińska-Narloch M., 2014, Hasła promujące Bydgoszcz – próba analizy językowo-stylistycznej, w: Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, t. 1, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta, Szczecin, s. 427–442.

WSF – A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz (oprac.), 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa.

Zboralski M., 2000, Nazwy firm i produktów, Warszawa.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Język reklamy, w: D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa, s. 171–177.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 58 PDF - 162

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017