Pressto.

Nagłowek strony

Z historii rodziny leksykalnej rzeczownika paskuda

Zuzanna Krótki

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.3

Abstrakt


In the article the lexical units gathered from all history of Polish language were put under investigation belonging to the word family of the noun – paskuda. By using the semasiological method the researched process of how particular formations formed the new semantical senses manifested itself and how eradicated the old ones. The general key of its movings and the purpose were underlined and of these modifications ‘in the better serving’ depicted.
As shown the afore-mentioned lexical units comprised with a multitude of senses already by-gone featuring the adultery, the burglary, defamation, gluttony and the cattle disease. At the beginning they seemed stable nevertheless the overuse of them paradoxically caused the eradication of popular meanings. They were not forgotten fully because it’s ‘residua’ were found in folk-slang. The essential figure is hereditary of pre-Slavic senses for instance; ‘something shoddy<poor>’, ‘something off’, ‘something repulsive’. Nowadays they function primarily in written material of all lexical family of the noun – paskuda.

Słowa kluczowe


history o Polish language; the changing in meanings; diachroniy; semantics; lexemes – paskuda, paskudny, paskudzić, spaskudzić, napaskudzić, zapaskudzić, robić na paskudę

Pełny tekst:

Bibliografia


Brodowska-Honowska Maria (1967), Zarys klasyfikacji polskich derywatów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Buttler Danuta (1978), Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Janowska Aleksandra (1999), Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Krótki Zuzanna (2014), Siedem grzechów głównych w leksyce dawnej polszczyzny [praca doktorska, maszynopis].

Krótki Zuzanna (2015), Dawne polskie ekspresywizmy pochodne od „chełpić się’, „chlubić się”, „chwalić się”, „Język Polski”, z. 4, s. 354–356.

Krupianka Aleksandra (1969), Formacje czasownikowe z przedrostkiem o-(ob-) w języku polskim, Wydawnictwo Naukowe, Toruń–Poznań.

Krupianka Aleksandra (1979), Czasowniki z przedrostkami przestrzennymi w pol­szczyźnie XVIII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Rejter Artur (2006), Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Wronicz Jadwiga, red. (2010), Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, Galeria Na Gojach, Ustroń.


Statystyki

Abstrakt - 29 PDF - 16

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017