Pressto.

Nagłowek strony

Vol 24, Nr 1 (2017)

pod red. Magdaleny Graf

Spis treści

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 i 1544). Stan badań i perspektywy badawcze PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak 11-26
Przywódca populistyczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna PDF
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak 27-50
Z historii rodziny leksykalnej rzeczownika paskuda PDF
Zuzanna Krótki 51-66
Projekt Szlachetna Paczka − słowa klucze. Od przygotowywania paczek dla ubogich rodzin do wizji społeczeństwa PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 67-86
Dobre i złe w ludzkiej mowie – o wartościowaniu utrwalonym w dawnych przezwiskach PDF
Iza Matusiak-Kempa 87-102
Nazwy komitetów wyborczych – aspekty strukturalne i aksjologiczne PDF
Alina Naruszewicz-Duchlińska 103-116
Graficzne i fonetyczne warianty techniczne w polskiej edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535) PDF
Marek Osiewicz 117-128
Płaczcie – umarł Pan… Nazwy własne we wczesno-barokowym poemacie pasyjnym (na przykładzie Pamiątki krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa Abrahama Rożniatowskiego) PDF
Artur Rejter 129-144
Nazwy w dyskursie – w kontekście koncepcji wtórnej oralności PDF
Mariusz Rutkowski 145-158

Junioraty

Znaczenie i funkcja motywu klonu w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych PDF
Ewelina Lechocka 161-174
Wpływ języka polskiego na rozwój świadomości narodowej młodzieży galicyjskiej w dobie autonomicznej PDF
Peter Zimmermann 175-192

Recenzje i artykuły recenzyjne

Stanisław Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione zmienione), cz. 4, Historia języka polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 359 PDF
Bogusław Nowowiejski 195-200
Dorota Masłej, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2016, ss. 141 PDF
Bogdan Walczak 201-204
Jан Кохановски, Жалми, прев. Здравко Стаматоски, в: Антологиjа на светската поезиjа преведена на македонски jазик, том 3, XVI–XVII век, од Боало до Балаши, Скопjе, Арс ламина 2015, 282 с. 216–226 PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa 205-210
Agnieszka Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Biblioteka „LingVariów”, t. 20, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 255 PDF
Przemysław Wiatrowski 211-218
Anna Gumowska, Na peryferiach fanfiction. Najmniejsze formy literackie w fandomie Harry’ego Pottera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ss. 143 PDF
Małgorzata Witaszek-Samborska 219-222


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo