Projekt Szlachetna Paczka − słowa klucze. Od przygotowywania paczek dla ubogich rodzin do wizji społeczeństwa

Main Article Content

Agnieszka Krygier-Łączkowska

Abstrakt

This article describes the language used on the Noble Box project website. The project supports the families which are in a difficult finanacial situation by delivering them especially prepared boxes (usually multiple). They contain products which meet the family needs. The material help is not however the aim but the means of The Noble Box Project. It concentrates on appreciating the former attempts of poor people and activating them for further activity. The final aim is to create the society of people who can support each other. The keywords analyzed in this article reflect the Noble Box Project program: poverty, hero, change, wise help, struggle (also: struggle with poverty), challenge, team, connecting people.The texts placed on the Noble Box Project webside are of persuasive character. Their aim is to make the recepients engage in the project (most of all as volunteers and granters) and to undermine the negative stereoptype of poor people. The key words mentioned above play an important role.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krygier-Łączkowska, A. (2017). Projekt Szlachetna Paczka − słowa klucze. Od przygotowywania paczek dla ubogich rodzin do wizji społeczeństwa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 67-86. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.4
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Agnieszka Krygier-Łączkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Krygier-Łączkowska – Zakład Leksykologii i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: pragmatyka językowa, język mediów, język religijny.

Bibliografia

 1. www.szlachetnapaczka.pl [dostęp: 1 listopada 2015-15 stycznia 2017].
 2. Andrzejczuk Anna, Łaziński Marek (2012), Słowo dnia, w: Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 275–280.
 3. Bendyk Edwin (2015), Solidarność w czasach zarazy, „Polityka”, nr 35.
 4. Domachowski Waldemar, red. (2003), Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 5. Kotler Philip i in. (2010), Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes, Warszawa.
 6. Łaziński Marek, Szewczyk Monika (2006), Słowa klucze w semantyce i statystyce. Słowa tygodnia „Rzeczpospolitej”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, s. 57–68.
 7. Maison Dominika, Wasilewski Piotr, red. (2008), Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków.
 8. Pisarek Walery (2002), Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Universitas, Kraków.
 9. Wasilewski Piotr, red. (2007), Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków.
 10. Wierzbicka Anna (2007), Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Wyka Kazimierz (1973), Słowa-klucze, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, red. Ewa Miodońska-Brookers, Adam Kulawik, Marian Tatara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 153–167.