Nazwy komitetów wyborczych – aspekty strukturalne i aksjologiczne

Main Article Content

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Abstrakt

The subject of this paper will be a semantic and structural analysis of the names of electoral committees, and a reference to the axiological systems that are indirectly reflected by them. The names of electoral committees are obligatory elements of electoral activities, as well as being an interesting element of political marketing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Naruszewicz-Duchlińska, A. (2017). Nazwy komitetów wyborczych – aspekty strukturalne i aksjologiczne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 103-116. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.6
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Alina Naruszewicz-Duchlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. nadzw. UWM – Instytut Polonistyki i Logopedii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; zainteresowania badawcze: komunikacja internetowa, genologia lingwistyczna, onomastyka, kultura popularna.

Bibliografia

 1. Wybory samorządowe 2014. Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety/ [dostęp: 15 lipca 2016].
 2. Bartmiński Jerzy, red. (2006), Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 3. Cieślikowa Aleksandra (1996), Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw własnych, „Onomastica”, s. 5–19.
 4. Gałkowski Artur (2007), Socjoideonimy a chrematonimy – miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka, w: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Katarzyna Skowronek, PANDIT, Kraków, s. 495–508.
 5. Kochan Marek (2003), Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 6. Krześnicki Ireneusz (2010), Jak prawidłowo skonstruować nazwę komitetu wyborczego i jej skrót, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/jak-prawidlowo-skonstruowac-nazwe-komitetu-wyborczego-i-jej-skrot [dostęp: 12 października 2016].
 7. Łobodzińska Romana, Peisert Maria (2007), Aksjologia w tytułach hymnów państwowych, w: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Katarzyna Skowronek, PANDIT, Kraków, s. 573–586.
 8. Mrózek Robert (2004), Nazwy własne jako przedmiot badawczy onomastyki, w: Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. Robert Mrózek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 9–19.
 9. Ożóg Kazimierz (2004), Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 10. Rutkiewicz-Hanczewska Małgorzata (2013), Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 11. Rzetelska-Feleszko Ewa (2007), Onomastyka kulturowa, w: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Katarzyna Skowronek, PANDIT, Kraków, s. 57–62.
 12. Swoboda Paweł (2011), Nazwy komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w województwie śląskim w 2006 roku, „Socjolingwistyka”, nr 24–25, s. 135–146.
 13. Wojtyła-Świerzowska Maria (2007), Nazwotwórstwo (nominacja) i onimizacja. Nazwy pospolite i nazwy własne. Etymologia, w: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Katarzyna Skowronek, PANDIT, Kraków, s. 51–56.
 14. Zasada Marcin, Pawlik Paweł (2014), Wybory samorządowe 2014: ChWDP, USG, BIBA i Gucio [NAZWY KOMITETÓW WYBORCZYCH, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3568551,wybory-samorzadowe-2014-chwdp-usg-biba-i-gucio-nazwy-komitetow-wyborczych,id,t.html [dostęp: 12 października 2016].