Agnieszka Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Biblioteka „LingVariów”, t. 20, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 255

Main Article Content

Przemysław Wiatrowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiatrowski, P. (2017). Agnieszka Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Biblioteka „LingVariów”, t. 20, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 255. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 211-218. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.15
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

 1. Borek Małgorzata (2012), Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice.
 2. Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena (2012), Analysis of natural speech under stress, „Acta Physica Polonica A”, nr 121, s. 92–95.
 3. Jędrzejko Ewa (2000), O językowych wykładnikach pojęcia WSTYD w różnych koncepcjach opisu, w: Język a Kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. Iwona Nowakowska-Kempna, Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 59–75.
 4. Klessa Katarzyna, Wagner Agnieszka, Oleśkowicz-Popiel Magdalena (2011/2012), Using „Paralingua” database for investigation of affective states and paralinguistic features, „Speech and Language Technology”, t. 14/15, s. 71–91.
 5. „Poznańskie Studia Slawistyczne” (2015), nr 9: Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym.
 6. Sieradzka-Mruk Agnieszka (2016), „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Biblioteka „LingVariów”, t. 20, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 7. Siudzińska Natalia (2016), Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim (na przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych), Wydział Polonistyki UW, BEL Studio, Warszawa.
 8. Sykulska Karolina (2003), Język emocji – foniczne środki ekspresywne, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 6–20.
 9. Sykulska Karolina (2004), Idiolekt – osobowość – foniczne środki ekspresywne (wybrane problemy), „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 33–38.
 10. Wagner Agnieszka (2011/2012), Emotional speech production and perception in Polish: A framework of analysis, „Speech and Language Technology”, t. 14/15, s. 163–183.
 11. Wełpa Agnieszka (2014), Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, LIBRON, Kraków.
 12. Zemlanaja Natalia (2013), Semantyka polskich i rosyjskich czasowników wyrażających negatywne stany emocjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.