Pressto.

Nagłowek strony

Co się dzieje? Między utopią populizmu a poszukiwaniem nowej umowy społecznej

Rafał Drozdowski

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.2

Abstrakt


Pierwsza część artykułu jest próbą identyfikacji najważniejszych strukturalnych przyczyn „zwrotu populistycznego”. Kluczowa z nich to załamanie się umowy społecznej, której rdzeniem był model opiekuńczego państwa dobrobytu. Druga część artykułu prezentuje reakcje – zarówno rządzonych, jak i rządzących – na tendencje odpowiedzialne za obecny kryzys zaufania politycznego. Strona społeczna oczekuje od rządzących „polityki konkretów”. Ale też staje się coraz bardziej antyestablishmentowa, antysystemowa i coraz bardziej odwrócona od niepewnej przyszłości. Z kolei rządzący przyjmują postawę wyczekiwania albo podążają w kierunku demokracji nieliberalnej. W trzeciej części artykułu podjęta została próba naszkicowania najważniejszych punktów nowej umowy społecznej, za jakie uznano (1) gwarancje bezpieczeństwa statusowego i godnościowego, (2) większe niż dotąd oparcie mechanizmów na merytokracji i demokracji deliberatywnej oraz (3) edukację do podmiotowości, emancypacji i autonomii.


Słowa kluczowe


populizm; zwrot populistyczny; kryzys demokracji liberalnej; demokracja nieliberalna; umowa społeczna

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 106 PDF - 66 PDF (English) - 1

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.