Ogłoszenia

 

Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2023

2024 stycznia 31

Dziękujemy ekspertom, którzy poświęcili swój czas na recenzowanie artykułów zgłoszonych do naszego czasopisma. Recenzje są podstawą procesu publikacji naukowych. Dzięki bezinteresownej współpracy ekspertów możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu naszego czasopisma, co doceniamy i za co jesteśmy wdzięczni.

Przeczytaj więcej na temat Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2023

Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2022

2023 lutego 3

Redakcja „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” składa serdeczne podziękowania wymienionym recenzentom za pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu naszego czasopisma. Szczerze doceniamy Państwa poświęcony czas i wysiłek oraz wszystkie cenne uwagi i sugestie, które pomogły nam poprawić jakość artykułów.

Przeczytaj więcej na temat Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2022

Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2020

2021 stycznia 13

Recenzje są podstawą procesu publikacji naukowych. Należy podkreślić, że eksperci bezinteresownie poświęcają swój czas na recenzowanie artykułów, a dzięki tym recenzjom redaktorzy czasopisma mogą podejmować decyzje o akceptacji bądź odrzuceniu tekstu. Dlatego też wyrażamy szczere podziękowania Recenzentom wskazanym poniżej za współpracę i wkład w utrzymanie wysokiego poziomu naszego czasopisma.

 

Przeczytaj więcej na temat Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2020

Aktualizacja platformy PRESSto

2019 grudnia 10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Przeczytaj więcej na temat Aktualizacja platformy PRESSto

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu

2018 listopada 5
 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" vol. 75, Nr 4 (2013); vol. 75, Nr 3 (2013); vol. 75, Nr 2 (2013); vol. 75, Nr 1 (2013); vol. 74, Nr 4 (2012); vol. 74, Nr 3 (2012); vol. 74, Nr 2 (2012); vol. 74, Nr 1 (2012) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Przeczytaj więcej na temat Rozbudowa pełnotekstowego zasobu

Tłumaczenie artykułów na język angielski

2017 grudnia 28

Tłumaczenie artykułów na język angielski w roku 2016 i 2017 zostało przygotowane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ tłumaczenie i przygotowanie redakcyjne artykułów do publikacji w języku angielskim i udostępnienie ich za pośrednictwem Internetu w wolnym dostępie (OJS/licencja CC).

 

The English translation of articles in 2016 and 2017 was undertaken under contract number 541/P-DUN/2016 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny—translation and editing of articles for publication in English for open access on the Internet (OJS/ CC licence).

 

Zawartość zeszytów za lata 1921-2013 dostępna jest w Repozytorium UAM

Zeszyty w wersji papierowej można nabyć w Wydawnictwie Naukowym UAM

Przeczytaj więcej na temat Tłumaczenie artykułów na język angielski