Klasycy RPEiS

W 2021 roku Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny obchodził 100-lecie powstania. Od początku działalności czasopisma na jego łamach publikowali i wypowiadali się znamienici badacze i postacie publiczne. Naukowe znaczenie i społeczne przesłanie ich tekstów nie straciły na znaczeniu mimo upływu lat. Zachęcamy do ich nowej lektury.

Kelsen, Hans

Dyktatura partji

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 16(1), 1936, s. 1*–12*

 

Malinowski, Bronisław

Kultura jako wyznacznik zachowania się

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 17(1), 1937, s. 101*–127*

 

Nowak, Leszek

Cztery koncepcje obowiązywania prawa

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28(2), 1966, s. 95–103

 

Ohanowicz, Alfred

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli w kodeksie zobowiązań

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 18(2), 1938, s. 130*–136*

 

Ohanowicz, Alfred

Odpowiedzialność za czyny niedozwolone [Torts in the Bill of the Civil Code]

Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 22(4), 1960, s. 53–67

 

Radbruch, Gustaw

O celu prawa

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 17(3), 1937, s. 325*–336*

 

Radwański, Zbigniew

Uwagi o wykładni prawa cywilnego [On the interpretation of civil law]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(1), 2009, s. 9–16

 

Skubiszewski, Krzysztof

Uprawnienie państw do samoobrony a Karta Narodów Zjednoczonych [The Right to Self-defence of States and the Charter of the United Nations]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24(4), 1962, s. 109–120

 

Taylor, Edward

Teoria a historia gospodarstwa społecznego [Theory and History of Social Economy]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24(2), 1962, s. 121–130

 

Winiarski, Bohdan

O kodyfikacji prawa międzynarodowego

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1), 1930, s. 144*–159*

 

Ziembiński, Zygmunt

Kompetencja i norma kompetencyjna [Competence and the Competence Norm]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 31(4), 1969, s. 23–41

 

Ziembiński, Zygmunt

Przepis prawny a norma prawna [Legal Prescription and Rule of Law]

Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 22(1), 1960, s. 105–122

 

Zieliński, Maciej

Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana [Derivative concept of legal interpretation as an integrated concept]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68(3), 2006, s. 93–101

 

Zieliński, Maciej

Wyznaczniki reguł wykładni prawa [Determinants for rules of interpretation of the law]

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60(3/4), 1998, s. 1–20

 

Znamierowski, Czesław

Społeczne stanowienie norm

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1), 1930, s. 274–284

 

Znamierowski, Czesław

Z rozmyślań teoretyka prawa

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 9(2), 1929, s. 177*–204*

 

Znaniecki, Florian

Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 18(1), 1938, s. 89*–119*

 

Znaniecki, Florian

Stan obecny technologii społecznej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 19(3), 1939, s. 317*–327*

 

Znaniecki, Florjan

O szczeblach rozwoju społecznego

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1), 1930, s. 285*–296*

 

Znaniecki, Florjan

Początki myśli socjologicznej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 8(1), 1928, s. 78*–97*

 

* * *

 

Gore, Albert Arnold,

Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości wręczenia mu dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(1), 2009, s. 5–8

 

Poincaré, Raymond

La cinquantaine de la Constitution Française

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 5(2), 1925, s. 401–405

 

Wałęsa, Lech

Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(2), 2014, s. 11–14

 

 

WIĘCEJ TEKSTÓW W ARCHIWUM

http://rpeis.amu.edu.pl/pl/numery-wczesniejsze/2020-pl