Kontakt

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
ul. Święty Marcin 90, pok. 03,
61-809 Poznań
tel.: (61) 829-42-90, 
e-mail: rpeis@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Anna Baziór

Wsparcie techniczne

Pressto