Kontakt

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,
ul. Święty Marcin 90, pok. 03,
61-809 Poznań

e-mail: rpeis@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Anna Baziór
Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration, Poznań, Poland
Telefon +48 618 294 290

Wsparcie techniczne

Pressto