Kontakt

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ul. Święty Marcin 90, pok. 03, 61-809 Poznań tel.: (61) 829-42-90,  e-mail: rpeis@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Redakcja Czasopisma RPEiS

Wsparcie techniczne

Pressto