Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Aktualny numer

Tom 86 Nr 2 (2024)
Opublikowany 2024 czerwca 30

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. RPEiS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest ułatwienie badaczom z Polski i zagranicy rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach międzynarodowej wspólnoty naukowej. Preferujemy te artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

RPEiS ukazuje się w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.

INDEKSOWANE I DOSTĘPNE W:

Web of Science (Emerging Sources Citation Index), HeinOnline, DOAJ, SHERPA/RoMEO, ERIH PLUS, Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (Elenco delle riviste scientifiche dell'Area 12, Elenco delle riviste scientifiche dell'Area 14), ProQuest Part of Clarivate (ProQuest One Academica, ProQuest Central, ProQuest One Business, ProQuest Social Science Premium Collection), EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Crossref, CEEOL, Dimensions, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Polona, Academica, System Informacji Prawnej Legalis, System Informacji Prawnej LEX, HathiTrust, CEON Biblioteka Nauki, CEJSH, BazEkon, RCBN, CORE, BASE, ROAD, THE KEEPERS, PUBMED, Internet Archive, Infona, Google Scholar, Bibliografia Geografii Polskiej, Arianta, WorldCat, BN, NUKAT, UNOG Library, The British Library, Oxford Libraries Online, The Library of Congress, Harvard Law School Library, Stanford University Libraries, UC Berkley Libraries, MIT Libraries, ICI World of Journals, WIKIDATA, Fatcat


WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2024): 70
Indeks h5:  9

DOI: 10.14746/rpeis
ISSN (Online): 2543-9170
ISSN (Print): 0035-9629
Język: Polski, Angielski

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Od 2023 mceclip0-f053198091cd263a8ed67e15bf534285.png

2015-2022 CC_by-nd/4.0


© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

 Długoterminowa archiwizacja w PKP Preservation Network

Ogłoszenia

Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2023

Dziękujemy ekspertom, którzy poświęcili swój czas na recenzowanie artykułów zgłoszonych do naszego czasopisma. Recenzje są podstawą procesu publikacji naukowych. Dzięki bezinteresownej współpracy ekspertów możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu naszego czasopisma, co doceniamy i za co jesteśmy wdzięczni.


Więcej…

2024 stycznia 31

Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2022

Redakcja „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” składa serdeczne podziękowania wymienionym recenzentom za pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu naszego czasopisma. Szczerze doceniamy Państwa poświęcony czas i wysiłek oraz wszystkie cenne uwagi i sugestie, które pomogły nam poprawić jakość artykułów.


Więcej…

2023 lutego 3
Wyświetl wszystkie wydania