Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Aktualny numer

Tom 85 Nr 3 (2023)
Opublikowany 2023 września 30

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. RPEiS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest ułatwienie badaczom z Polski i zagranicy rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach międzynarodowej wspólnoty naukowej. Preferujemy te artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

RPEiS ukazuje się w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.

INDEKSOWANE I DOSTĘPNE W:
DOAJ, SHERPA/RoMEO, ERIH PLUS, Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (Area 12 - Riviste Scientifiche), ProQuest (ProQuest Political Science), EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Crossref, CEEOL, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Polona, Academica, System Informacji Prawnej Legalis, System Informacji Prawnej LEX, HathiTrust, CEON Biblioteka Nauki, CEJSH, BazEkon, RCBN, CORE, BASE, ROAD, THE KEEPERS, PUBMED, Internet Archive, Infona, Google Scholar, Bibliografia Geografii Polskiej, Arianta, WorldCat, BN, NUKAT, UNOG Library, The British Library, Oxford Libraries Online, The Library of Congress, Harvard Law School Library, Stanford University Libraries, UC Berkley Libraries, MIT Libraries, ICI World of Journals, WIKIDATA, Fatcat
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100
Indeks h5:  11

DOI:
10.14746/rpeis
ISSN (Online): 2543-9170 ISSN (Print): 0035-9629

Język: Polski, Angielski

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Od 2023 mceclip0-f053198091cd263a8ed67e15bf534285.png   2015-2022 CC_by-nd/4.0
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu   Długoterminowa archiwizacja w PKP Preservation Network    

Ogłoszenia

Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2022

Redakcja „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” składa serdeczne podziękowania wymienionym recenzentom za pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu naszego czasopisma. Szczerze doceniamy Państwa poświęcony czas i wysiłek oraz wszystkie cenne uwagi i sugestie, które pomogły nam poprawić jakość artykułów.


Więcej…

2023 lutego 3

Extended—Call for Papers: Climate Change and Postgrowth – 31.03.2023


Więcej…

2022 października 21

Call For Papers: Climate Change And Postgrowth – 30.09.2022

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Poznań Journal of Law, Economics and Sociology] is open for submissions to its forthcoming English issue, which will be published in 2023. The special issue will  concentrate on climate change and postgrowth.


Więcej…

2022 kwietnia 14

CLIMATE CHANGE AND POSTGROWTH

Giovanni Maria Flick
5-12
The golden algorithm and the Tower of Babel versus freedom and democracy: the answer to biodiversity
PDF (English)
Samanta Kowalska
13-26
The role of ‘green’ courts in shaping environmental justice in India and New Zealand
PDF (English)
Agnieszka Bielska-Brodziak, Marlena Drapalska-Grochowicz, Marek Suska
27-41
On why the Court did not want to fight smog, or several comments on the resolution of the Polish Supreme Court on the right to live in a clean environment
PDF (English)
Mariusz Szyrski
43-54
Climate law in European Union legislation. Does it already exist?
PDF (English)
Piotr Banaszyk, Przemysław Deszczyński, Marian Gorynia, Krzysztof Malaga
55-69
Selected determinants and directions of the new way of thinking in economic sciences
PDF (English)
Irena Pyka, Aleksandra Nocoń
71-99
Green lending policy from the perspective of a holistic approach to bank risk
PDF (English)
Małgorzata Janicka, Artur Sajnóg
101-118
Environmental information disclosure: a cross-country analysis from European Union public companies
PDF (English)
Mirosław Struś, Magdalena Raftowicz
119-134
The sustainable development paradigm versus land concentration processes
PDF (English)
Łukasz Rogowski, Maciej Frąckowiak
135-159
COVID-19’s re-bordering impact on the identity of the Polish-German borderland from the perspective of Polish residents: the case of the twin cities of Słubice and Gubin
PDF (English)
Jarosław Kozak
161-182
Sources of knowledge about Brexit and the assessment of information activities undertaken by the Polish and British authorities among Poles living in the United Kingdom
PDF (English)
Aleksander Cywiński
183-199
The fading flame of hope: the climatic and environmental emergency in the eyes of Polish pupils and students
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania