Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Aktualny numer

Tom 84 Nr 3 (2022)
Opublikowany 2022 września 30

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. RPEiS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest ułatwienie badaczom rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach międzynarodowej wspólnoty naukowej. Preferujemy te artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

RPEiS ukazuje się w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.

INDEKSOWANE I DOSTĘPNE W:
DOAJ, ERIH PLUS, Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (Area 12 - Riviste Scientifiche), ProQuest (ProQuest Political Science), EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Crossref, CEEOL, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Polona, Academica, System Informacji Prawnej Legalis, System Informacji Prawnej LEX, HathiTrust, CEON Biblioteka Nauki, CEJSH, BazEkon, RCBN, CORE, BASE, ROAD, THE KEEPERS, PUBMED, Internet Archive, Infona, Google Scholar, Bibliografia Geografii Polskiej, Arianta, WorldCat, BN, NUKAT, UNOG Library, The British Library, Oxford Libraries Online, The Library of Congress, Harvard Law School Library, Stanford University Libraries, UC Berkley Libraries, MIT Libraries, ICI World of Journals, WIKIDATA, Fatcat
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
Indeks h5:  11

DOI:
10.14746/rpeis
ISSN (Online): 2543-9170 ISSN (Print): 0035-9629

Język: Polski, Angielski

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Od 2015

CC_by-nd/4.0
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu  

Długoterminowa archiwizacja w PKP Preservation Network
https://www.ivr.uzh.ch/en/institutsmitglieder/thuerer.html  

Ogłoszenia

Extended—Call for Papers: Climate Change and Postgrowth – 31.03.2023


Więcej…

2022 października 21

Call For Papers: Climate Change And Postgrowth – 30.09.2022

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Poznań Journal of Law, Economics and Sociology] is open for submissions to its forthcoming English issue, which will be published in 2023. The special issue will  concentrate on climate change and postgrowth.


Więcej…

2022 kwietnia 14

Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2020

Recenzje są podstawą procesu publikacji naukowych. Należy podkreślić, że eksperci bezinteresownie poświęcają swój czas na recenzowanie artykułów, a dzięki tym recenzjom redaktorzy czasopisma mogą podejmować decyzje o akceptacji bądź odrzuceniu tekstu. Dlatego też wyrażamy szczere podziękowania Recenzentom wskazanym poniżej za współpracę i wkład w utrzymanie wysokiego poziomu naszego czasopisma.

 


Więcej…

2021 stycznia 13
Wyświetl wszystkie wydania