Zespół redakcyjny

REDAKCJA

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Marek Smolak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

marek.smolak@amu.edu.pl

Marek Smolak jest profesorem Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce teoretycznoprawnej, argumentacji prawniczej, wykładni prawa i prawa konstytucyjnego. W 2021 roku opublikował wraz z Wojciechem Sadurskim i Teresą Chirkowską-Smolak książkę Rozum publiczny – uzasadnienie sądowe – umył sędziego; jest też autorem wielu artykułów oraz książek z tej dziedziny. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz wielu komitetów redakcyjnych czasopism. Więcej informacji tutaj

Zastępca redaktora naczelnego, dział ekonomiczny

prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

ewa.maluszynska@gmail.com

Ewa Małuszyńska, profesor nauk ekonomicznych, magister geografii, emerytowany pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracowała w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, a następnie została kierownikiem Katedry Europeistyki UEP. Jej zainteresowania badawcze, które początkowo obejmowały zagadnienia gospodarki przestrzennej, rozwoju regionalnego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i lokalizacji przedsiębiorstw, zostały poszerzone o problematykę funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności polityki spójności. Jest autorem m.in. monografii Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych oraz Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw, artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych oraz redaktorem naukowym i współautorem podręczników i monografii o Unii Europejskiej. Więcej informacji tutaj

Zastępca redaktora naczelnego, dział socjologiczny

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

rafal.drozdowski@amu.edu.pl

Rafał Drozdowski, zatrudniony na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Komitetu Socjologii PAN. Zainteresowania naukowo-badawcze: socjologia codzienności, socjologia wizualna, socjologia kultury, przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego, socjologia nauki. Autor lub współautor około 160 publikacji naukowych, min. monografii Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej (wspólnie z Markiem Krajewskim), monografii Praktyki kulturalne Polaków (wspólnie z Barbarą Fatygą, Mirosławem Filiciakiem, Markiem Krajewskim i Tomaszem Szlendakiem), cyklu raportów pod wspólnym tytułem Życie codzienne w czasach pandemii,prezentujących rezultaty projektu badawczego realizowanego od marca 2020 roku na Wydziale Socjologii UAM. Więcej informacji tutaj

Sekretarz redakcji

dr Michał Krotoszyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

michal.krotoszynski@amu.edu.pl

Michał Krotoszyński jest adiunktem Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce sprawiedliwości tranzycyjnej, wykładni prawa i prawa konstytucyjnego. W 2017 roku opublikował książkę Modele sprawiedliwości tranzycyjnej; jest również autorem licznych artykułów i rozdziałów w dziełach zbiorowych. Dodatkowo jest też radcą prawnym, specjalizującym się w prawie ochrony zdrowia i prawie telekomunikacyjnym. Więcej informacji tutaj

 

KOMITET REDAKCYJNY I ZAGRANICZNY KOMITET DORADCZY

Pedro Amaral, Federal University of Minas Gerais, Brazylia; Fellow of the Center for Spatial Data Science, University of Chicago, USA

Adam Czarnota, University of New South Wales Law, Sydney, Australia

Grażyna Dehnel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Francesco Ferraro, University of Milan, Włochy

Giovanni Maria Flick, National Research Council (Cnr), Włochy

Anna Gerecka-Żołyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Albert L. Harris, Appalachian State University, Boone, USA

Roman Hauser, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Piotr Jabkowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Honorata Jakubowska, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Jan C. Joerden, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Alina Kaczorowska-Ireland, University of the West Indies, Cave Hill, Barbados

Katarzyna Kokocińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Giuseppe Lorini, Università di Cagliari, Włochy

Wojciech Łączkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Willajeanne F. McLean, University of Connecticut School of Law, Hartford, USA

Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Krzysztof Mularski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Manfred Nowak, University of Vienna; Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights, Vienna, Austria

Angelika Nußberger, University of Cologne, Germany

Györgyi Nyikos, National University of Public Service, Budapest, Hungary

Adam Olejniczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Monika Oliwa-Ciesielska, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska

Ofer Raban, University of Oregon School of Law, Eugene, USA

Gavin Rae, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Wojciech Sadurski, University of Sydney Law School, Australia

Armando Sánchez Vargas, National Autonomous University of Mexico, Meksyk

Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina Governance Platform, Berlin, Niemcy

Michał Skąpski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Hanna Suchocka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Daniel Thürer, University of Zurich, Szwajcaria

Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Jan Włodarek, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Robert Zawłocki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Aldona Żurek, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska