Redaktor naczelny

prof. dr hab. Marek Smolak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca redaktora naczelnego, dział ekonomiczny

prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Zastępca redaktora naczelnego, dział socjologiczny

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Sekretarz redakcji

dr hab. Krzysztof Mularski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, Wydział Prawa i Administracji

Członkowie

Dorota Appenzeller, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Anna Gerecka-Żołyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Roman Hauser, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Piotr Jabkowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wojciech Łączkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Adam Olejniczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Monika Oliwa-Ciesielska, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska

Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Michał Skąpski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Hanna Suchocka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Jan Włodarek, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Środa Wielkopolska, Polska

Zbigniew Woźniak, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Robert Zawłocki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Aldona Żurek, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Zagraniczny Komitet Doradczy

Amedeo G. Conte, Università di Pavia, Włochy

Adam Czarnota, University of New South Wales Law, Sydney, Australia

Giovanni Maria Flick, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Roma, Włochy

Albert L. Harris, Appalachian State University, Boone, USA

Jan C. Joerden, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

Alina Kaczorowska-Ireland, University of the West Indies, Cave Hill, Barbados

Bartłomiej Kamiński, University of Maryland, College Park, USA

Giuseppe Lorini, Università di Cagliari, Włochy

Willajeanne F. McLean, University of Connecticut School of Law, Hartford, USA

Manfred Nowak, University of Vienna; Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Wien, Austria

Ofer Raban, University of Oregon School of Law, Eugene, USA

Wojciech Sadurski, University of Sydney Law School, Australia

Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina Governance Platform, Berlin, Niemcy

Daniel Thürer, University of Zurich, Szwajcaria