Pressto.

Nagłowek strony

Vol 76, Nr 2 (2014)

Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności

Spis treści

Słowo wstępne PDF
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 7-9
Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski PDF
Lech Wałęsa 11-14
Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989 PDF
Andrzej Zoll 15-24
Annus Mirabilis 1989 i jego dziedzictwo: spełnione obietnice, stracone złudzenia i niespodziewane rezultaty PDF
Marek Ziółkowski 25-42
Wyzwania dla Polski – 25 lat po odzyskaniu suwerenności PDF
Roman Kuźniar 43-54
Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989 PDF
Krzysztof Hubert Łaszkiewicz 55-75
Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać PDF
Rafał Drozdowski 77-88
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie PDF
Krzysztof Podemski 89-108
Realizacja idei społecznej gospodarki rynkowej w polskim ustroju pracy PDF
Michał Skąpski 109-124
Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich PDF
Irena Lipowicz 125-142
Kilka uwag o polskich referendach PDF
Piotr Winczorek 143-160
W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy „Demokracja poprzez Prawo”) PDF
Hanna Suchocka 161-174
Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej PDF
Leszek Balcerowicz 175-190
Konstytucyjne publiczne prawo gospodarcze PDF
Leon Kieres 191-213
Nauka prawa a współczesna administracja publiczna PDF
Jan Boć, Ernest Bojek 215-229
Współpraca niezależnych organów administracji publicznej PDF
Marek Wierzbowski 231-235
Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł polemiczny PDF
Marian Kępiński 237-244
Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością PDF
Roman Budzinowski 245-257
Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki PDF
Marek Ratajczak 259-270
Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: modyfikacje i rozszerzenia PDF
Jan Winiecki 271-292
Megaceremoniały i subświaty. O potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze PDF
Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki 293-308


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo