Tom 76 Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności
Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
7-9
Słowo wstępne
PDF

* * *

Lech Wałęsa
11-14
Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski
PDF
Andrzej Zoll
15-24
Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989
PDF
Marek Ziółkowski
25-42
Annus Mirabilis 1989 i jego dziedzictwo: spełnione obietnice, stracone złudzenia i niespodziewane rezultaty
PDF
Roman Kuźniar
43-54
Wyzwania dla Polski – 25 lat po odzyskaniu suwerenności
PDF
Krzysztof Hubert Łaszkiewicz
55-75
Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989
PDF
Rafał Drozdowski
77-88
Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać
PDF
Krzysztof Podemski
89-108
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie
PDF
Michał Skąpski
109-124
Realizacja idei społecznej gospodarki rynkowej w polskim ustroju pracy
PDF
Irena Lipowicz
125-142
Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich
PDF
Piotr Winczorek
143-160
Kilka uwag o polskich referendach
PDF
Hanna Suchocka
161-174
W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy „Demokracja poprzez Prawo”)
PDF
Leszek Balcerowicz
175-190
Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej
PDF
Leon Kieres
191-213
Konstytucyjne publiczne prawo gospodarcze
PDF
Jan Boć, Ernest Bojek
215-229
Nauka prawa a współczesna administracja publiczna
PDF
Marek Wierzbowski
231-235
Współpraca niezależnych organów administracji publicznej
PDF
Marian Kępiński
237-244
Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł polemiczny
PDF
Roman Budzinowski
245-257
Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością
PDF
Marek Ratajczak
259-270
Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki
PDF
Jan Winiecki
271-292
Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: modyfikacje i rozszerzenia
PDF
Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki
293-308
Megaceremoniały i subświaty. O potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze
PDF