Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989

Main Article Content

Andrzej Zoll

Abstrakt

Można postawić tezę, że wybory z 4 czerwca 1989 r. miały dla przyszłości Polski znaczenie zasadnicze. Porozumienie zawarte przy Okrągłym Stole umożliwiało opozycji demokratycznej jedynie obecność w parlamencie i tym samym kontrolę aparatu władzy. Miało też przerzucić na opozycję część odpowiedzialności za państwo. Wynik wyborów spowodował, że obóz komunistyczny musiał władzę oddać w ręce dotychczasowej opozycji. W artykule przedstawiono wysiłki przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego w Państwowej Komisji Wyborczej zmierzające do zabezpieczenia rzetelności wyborów. Jest to jednocześnie obraz powstawania w Polsce prawa wyborczego charakteryzującego demokratyczne państwo oraz tworzenia się kultury prawnej społeczeństwa.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zoll, A. (2014). Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 15-24. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.3
Dział
* * *

Bibliografia

  1. Protokół posiedzenia PKW z 20 kwietnia 1989 r. nr 1/89 (strona Kancelarii Prezydenta RP. Archiwum przełomu, 1033/6k. 1-38).
  2. Protokół posiedzenia PKW z 4 maja 1989 r. nr 2/89 (strona Kancelarii Prezydenta RP. Archiwum Przełomu, 1033/7k. 1-27).
  3. Protokół posiedzenia PKW z 9 maja 1989 r. nr 3/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/8k. 4-12).
  4. Protokół posiedzenia PKW z 12 maja 1989 r. nr 4/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/9k. 1-13).
  5. Protokół posiedzenia PKW w dniu 15 maja 1989 r. nr 5/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/10k.2-13).
  6. Protokół posiedzenia PKW w dniu 26 maja 1989 r. nr 7/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/11k.1-15).
  7. Protokół posiedzenia PKW w dniu 1 czerwca 1989 r. nr 8/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/13k.1-10).
  8. Dekret Rady Państwa z 12 czerwca 1989 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji na lata 1989-1993, Dz. U. Nr 36, poz. 198.
  9. Protokół posiedzenia PKW w dniu 20 czerwca 1989 r. nr 12/89 (strona Kancelarii Prezydenta.
  10. Archiwum Przełomu 1033/15k.1-6).