Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989
PDF

Słowa kluczowe

Polska
wybory z 4 czerwca 1989
Okrągły Stół
Państwowa Komisja Wyborcza

Jak cytować

Zoll, A. (2014). Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 15–24. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.3

Abstrakt

Można postawić tezę, że wybory z 4 czerwca 1989 r. miały dla przyszłości Polski znaczenie zasadnicze. Porozumienie zawarte przy Okrągłym Stole umożliwiało opozycji demokratycznej jedynie obecność w parlamencie i tym samym kontrolę aparatu władzy. Miało też przerzucić na opozycję część odpowiedzialności za państwo. Wynik wyborów spowodował, że obóz komunistyczny musiał władzę oddać w ręce dotychczasowej opozycji. W artykule przedstawiono wysiłki przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego w Państwowej Komisji Wyborczej zmierzające do zabezpieczenia rzetelności wyborów. Jest to jednocześnie obraz powstawania w Polsce prawa wyborczego charakteryzującego demokratyczne państwo oraz tworzenia się kultury prawnej społeczeństwa.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.3
PDF

Bibliografia

Protokół posiedzenia PKW z 20 kwietnia 1989 r. nr 1/89 (strona Kancelarii Prezydenta RP. Archiwum przełomu, 1033/6k. 1-38).

Protokół posiedzenia PKW z 4 maja 1989 r. nr 2/89 (strona Kancelarii Prezydenta RP. Archiwum Przełomu, 1033/7k. 1-27).

Protokół posiedzenia PKW z 9 maja 1989 r. nr 3/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/8k. 4-12).

Protokół posiedzenia PKW z 12 maja 1989 r. nr 4/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/9k. 1-13).

Protokół posiedzenia PKW w dniu 15 maja 1989 r. nr 5/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/10k.2-13).

Protokół posiedzenia PKW w dniu 26 maja 1989 r. nr 7/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/11k.1-15).

Protokół posiedzenia PKW w dniu 1 czerwca 1989 r. nr 8/89 (strona Kancelarii Prezydenta. Archiwum Przełomu 1033/13k.1-10).

Dekret Rady Państwa z 12 czerwca 1989 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji na lata 1989-1993, Dz. U. Nr 36, poz. 198.

Protokół posiedzenia PKW w dniu 20 czerwca 1989 r. nr 12/89 (strona Kancelarii Prezydenta.

Archiwum Przełomu 1033/15k.1-6).