Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki
PDF

Słowa kluczowe

ekonomia
finansyzacja
kryzys

Jak cytować

Ratajczak, M. (2014). Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 259–270. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.19

Abstrakt

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. wraz z początkiem zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej uległa znacznemu ożywieniu dyskusja na temat kondycji nauk ekonomicznych. W artykule zaprezentowano poglądy autora na pożądane zmiany w ekonomii wynikające m.in. z uwzględnienia finansyzacji gospodarki. Ekonomia jako nauka społeczna musi ulegać ciągłym przeobrażeniom wraz ze zmianami zachodzącymi w przedmiocie jej poznania. Nawet najbardziej zaawansowane w kategoriach formalnych narzędzia poznania świata realnego nie są w stanie zapewnić możliwości w pełni skutecznego przewidywania przyszłości w sferze ekonomicznej. Nie oznacza to jednak, że można podważać naukowy status ekonomii.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.19
PDF

Bibliografia

Acemoglu D., The Crisis of 2008: Structural Lessons for and form Economics, http://econ-www.mit.edu/files/3703.

Bell D., Kristol I. (red.), The Crisis in Economic Theory, Basic Books Inc. Publishers, New York 1981.

Bell D., Kristol I., (red.), The Crisis in Economic Theory, Basic Books Inc. Publishers, New York 1981.

Boyer R., Is a finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis, Economy and Society 29(1), 2000.

Colander D., The Complexity Revolution and the Future of Economics, Middlebury College Working Paper Series, nr 0319, 2003.

Czarny B., Metodologiczne osobliwości ekonomii, Bank i Kredyt 2007, nr 7.

Dzionek- Kozłowska J., System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Epstein G.A. (red.), Financialisation and the World Economy, Edward Elgar Pub, 2006.

Foster J. B., The Financialization of Capitalizm, Monthly Review 58(11), 2007.

Freeman R. B., It’s financialization!, International Labour Review 149(2), 2010

Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K., Shareholder value and financialisation: consultancy promises, management moves, Economy and Society 29(1), 2000.

Froud J., Haslam C., Johal S. and Williams K., Financialisation and the coupon pool, Gestão & produção 8(3) 2001.

Fullbrock E. (red.),Crisis in economics, Windpfert Verlaqsqes, 2003.

Goczek Ł., Ekspansja teorii ekonomii, [w:] Balcerzak A.P., Górecka D. (red.), Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007.

Isaacs G., Contemporary Financialization: A Marxian Analysis, Journal of Political Inquiry 2011, nr 4.

Krugman P., How Did Economists Get It So Wrong?, The New York Times 2009, September 6.

Mączyńska E., Czy to starość?, Gazeta Bankowa 07.04.2009.

Orhangazi Ö., Finacialization and the US Economy, Edward Elgar, Northamptom, MA, USA, 2008.

Palley T. I., The Macroeconomics of Financialization: A Stages of Development Approach, Ekonomiaz 2009, N.º 72, 3.er cuatrimestre.

Ratajczak M., Co dalej z ekonomią?, w: M. Bochenek (red.), Szkice z historii ekonomii, PTE Oddział w Toruniu, Toruń 2011: 195-214.

Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, Ekonomista 2012, nr 3: 281-302.

Robinson J., The Second Crisis of Economic Theory, The American Economic Review 62(1/2), 1972.

Rossman P., Greenfield G., Finacialisation, Education ouvrière 2006, nr 1.

Schumpeter J., The „Crisis” in Economics: Fifty Years Ago, Journal of Economic Literature 20, September, 1982.

Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stockhammer E., Finacialisation and the slowdown of accumulation, Cambridge Journal of Economics 28(5), 2004.

van Treeck, A synthetic, stock-flow consistent macroeconomic model of „financialisation”, Cambridge Journal of Economics 33, 2009.

Wojtyna A., Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, Ekonomista 2008, nr 1.

Ząbkowicz A., Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w korporacjach nie-finansowych (financialization) – kontekst instytucjonalny, Organizacja i Kierowanie 2009, nr 2.

Żylicz T., Komu przyda się rewolucja, Rzeczpospolita 8.01.2009.