Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej
PDF

Słowa kluczowe

wymiar sprawiedliwości
ustrój
zmiany instytucjonalne
prawo własności
przestępstwa
regulacje
sądy

Jak cytować

Balcerowicz, L. (2014). Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 175–190. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.13

Liczba wyświetleń: 216


Liczba pobrań: 160

Abstrakt

Artykuł zawiera ogólną charakterystykę ustroju (systemu instytucjonalnego), a następnie omawia specyfikę socjalizmu jako ustroju, podkreślając jego represyjność. Kolejnym tematem są typy zmian instytucjonalnych po socjalizmie, zwłaszcza w treści praw oraz w systemie typów organizacji. Na tym tle analizowane są te czynniki instytucjonalne, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki. Omawiane są dwa fundamentalne aspekty aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości – generalnie i ze szczególnym uwzględnieniem Polski: (nie)efektywność i (nie)sprawiedliwość.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.13
PDF

Bibliografia

Bourles R. et al., Do Product Market Regulations in Upstream Sectors Curb Productivity Growth? Panel Data Evidence for OECD Countries, OECD Economics Department Working Paper 2010.

European Judicial Systems Edition 2010 (data 2008): Efficiency and Quality of Justice, Council of Europe.

Ratajczak M., Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 2.

The Regulation of Entry, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez de Silanes, A. Shleifer, June 2001.