Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej

Main Article Content

Leszek Balcerowicz

Abstrakt

Artykuł zawiera ogólną charakterystykę ustroju (systemu instytucjonalnego), a następnie omawia specyfikę socjalizmu jako ustroju, podkreślając jego represyjność. Kolejnym tematem są typy zmian instytucjonalnych po socjalizmie, zwłaszcza w treści praw oraz w systemie typów organizacji. Na tym tle analizowane są te czynniki instytucjonalne, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki. Omawiane są dwa fundamentalne aspekty aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości – generalnie i ze szczególnym uwzględnieniem Polski: (nie)efektywność i (nie)sprawiedliwość.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balcerowicz, L. (2014). Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 175-190. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.13
Dział
* * *

Bibliografia

  1. Bourles R. et al., Do Product Market Regulations in Upstream Sectors Curb Productivity Growth? Panel Data Evidence for OECD Countries, OECD Economics Department Working Paper 2010.
  2. European Judicial Systems Edition 2010 (data 2008): Efficiency and Quality of Justice, Council of Europe.
  3. Ratajczak M., Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 2.
  4. The Regulation of Entry, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez de Silanes, A. Shleifer, June 2001.