Wyzwania dla Polski – 25 lat po odzyskaniu suwerenności
PDF

Słowa kluczowe

suwerenność
europeizacja
strefa euro
Unia Europejska
Europa Wschodnia

Jak cytować

Kuźniar, R. (2014). Wyzwania dla Polski – 25 lat po odzyskaniu suwerenności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 43–54. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.5

Liczba wyświetleń: 258


Liczba pobrań: 276

Abstrakt

Ćwierćwiecze polskiej suwerenności – od upadku komunizmu – było sukcesem Polski zarówno w sferze przemian wewnętrznych, gospodarczych i politycznych, jak i sferze jej polityki zagranicznej i osiągniętej pozycji międzynarodowej. Osiągnięcia nie eliminują wyzwań. Żaden naród w żadnym momencie swego istnienia nie jest od nich wolny. Wśród wyzwań wewnętrznych, przed którymi stoi Polska, autor wymienia zapewnienie funkcjonalności systemu politycznego, europeizację Polski w sensie europejskich standardów życia społecznego oraz powstrzymanie zapaści demograficznej. Do europejskich wyzwań Polski autor zalicza przede wszystkim włączenie się do strefy euro, która staje się twardym rdzeniem integracji europejskiej. Ponadto ważna będzie jej aktywność na rzecz takiego kształtu instytucjonalnego i tożsamości UE, która zapewni jej witalność i zdolność do wpływania na jej otoczenie. Wreszcie, Polska musi zabiegać o europejski charakter Europy Wschodniej, która jest częścią jej historii i geopolitycznego sąsiedztwa.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.5
PDF

Bibliografia

Brzeziński Z., Polacy nie czują się Europejczykami (rozmawiał M. Płociński), Rzeczpospolita 5 kwietnia 2013.

Czachor Z., Jaskulski A., rec.: R. Kuźniar, My, Europa, Warszawa 2013, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 3: 297-298.

Dunin-Wąsowicz M., Darska A., Tchorek G., Integracja europejska i nowy ład gospodarczy, Warszawa 2012.

Kluza S., Polska musi mieć politykę prorodzinną, Rzeczpospolita 19 lutego 2013.

Kuźniar R., My, Europa, Warszawa 2013.

Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012.

Marczuk B., Rok 2013. Polska wymiera, Rzeczpospolita 17 czerwca 2013.

Mazowiecki T., Rok 1989 i lata następne, Warszawa 2012.

Orenstein M.A., Poland: From Tragedy to Triumph, Foreign Affairs, styczeń/luty 2014.

Raport „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? (J. Hausner et al.), Kraków 2013.

Skubiszewski K., Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993, Warszawa 1997.

Świeboda P., Strach może być pułapką. Co przeszkadza nam gonić Unię, Gazeta Wyborcza 11 października 2013.