Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł polemiczny
PDF

Słowa kluczowe

prawo cywilne
kodyfikacja
implementacja prawa Unii Europejskiej
orzekanie na podstawie zasad prawa

Jak cytować

Kępiński, M. (2014). Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł polemiczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 237–244. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.17

Liczba wyświetleń: 212


Liczba pobrań: 279

Abstrakt

Artykuł stanowi polemikę z prezentowanymi w literaturze i praktyce poglądami, że obowiązujący Kodeks cywilny nie wymaga zmiany. Autor wykazuje, że zamiany, jakie nastąpiły w Kodeksie w latach dziewięćdziesiątych i w XXI w. spowodowały takie przekształcenia treści Kodeksu, że nie realizuje on postulatu wyczerpującej regulacji dziedziny prawa cywilnego. Występuje zjawisko dekodyfikacji materii kodeksowej oraz narastanie zmian w Kodeksie będących wynikiem reagowania na aktualne stany faktyczne. Brak zmian mających na celu systemowe włączanie nowych rozwiązań prawnych do Kodeksu cywilnego. Dotyczy to w szczególności zagadnienia prawa konsumenckiego oraz regulacji profesjonalnych stosunków prawnych. Nie można opierać orzecznictwa na precedensach oraz na ogólnych zasadach prawa cywilnego, gdyż byłoby to sprzeczne z tradycjami polskiego prawa cywilnego. Nowoczesny kodeks ułatwi także implementację przepisów prawa Unii Europejskiej w sferze prawa prywatnego.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.17
PDF

Bibliografia

Andrzejewski J., Czy nowa kodyfikacja prawa cywilnego jest potrzebna w czasie kryzysu prawa?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 1: 77 nn.

Projekt kodeksu cywilnego księga pierwsza. Sprawozdanie z dyskusji przeprowadzonej w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy 2010, z. 2: 104 nn.

Radwański Z., Kodyfikacja prawa cywilnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 9: 134 nn.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011.

Radwański Z., Uwagi do sprawozdania z dyskusji przeprowadzonej w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego nad „Projektem kodeksu cywilnego. Księga Pierwsza”, Przegląd Sądowy 2010, nr 5: 5 nn.