Podziękowania dla Recenzentów Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego w roku 2020

Recenzje są podstawą procesu publikacji naukowych. Należy podkreślić, że eksperci bezinteresownie poświęcają swój czas na recenzowanie artykułów, a dzięki tym recenzjom redaktorzy czasopisma mogą podejmować decyzje o akceptacji bądź odrzuceniu tekstu. Dlatego też wyrażamy szczere podziękowania Recenzentom wskazanym poniżej za współpracę i wkład w utrzymanie wysokiego poziomu naszego czasopisma.

Wiesław            Alejziak                         AWF Kraków

Marek               Andrzejewski               INP PAN

Ryszard            Balicki                            UWr

Maciej              Bałtowski                       UMCS

Joanna              Banach-Gutierrez        UWM

Cezary              Banasiński                    UW

Jacek                Barcik                             UŚ

Adam               Baszyński                        UAM

Kinga                Bączyk-Rozwadowska     UMK

Teresa H.          Bednarczyk                      UMCS

Anna                Bialek-Jaworska               UW

Mariusz            Bidziński                         SWPS

Anna                Błachnio-Parzych           ALK

Mirosław          Bochenek                       UMK

Bożena             Borkowska                     UEWr

Barbara             Borusiak                        UEP

Witold              Borysiak                          UW

Leszek              Bosek                              UW

Marta                Bucholc                          UW

Sławomir          Bukowski                       UTH Radom

Ewelina            Cała-Wacinkiewicz         US

Maciej              Cesarski                           SGH

Wojciech          Chróścielewski                UŁ

Dorota              Ciołek                               UG

Radosław          Cyran                               UE Katowice

Stanisław          Czaja                                UEWr

Zdzisław           Czajka                              IPiSS, Warszawa

Paweł                Czapliński                        US

Adam               Czarnecki                         IRWiR PAN

Franciszek        Czech                               UJ

Barbara             Danowska-Prokop        UE Katowice

Dorota              Dąbek                              UJ

Joanna              Długosz                            UAM

Adam               Doliwa                             UwB

Bogdan             Dolnicki                           UŚ

Urszula             Drozdowska                     UwB

Radosław          Flejszar                            UJ

Maria                Flis                                   UJ

Bernadetta        Fuchs                               UŚ

Wanda              Gaczek                             UEP

Jacek                Giezek                             UWr

Rafał                Giętkowski                       UG

Dobroniega       Głębocka                         UAM

Janina               Godłów-Legiędź              UŁ

Urszula             Gołaszewska-Kaczan       UwB

Andrzej            Gomułowicz                    UAM

Witold              Góralski                           UW

Anna                Górczyńska                      UŁ

Mirosław          Granat                              UKSW

Feliks                Grądalski                         SGH

Jarosław           Grykiel                             UAM

Tomasz             Grzybowski                     SGH

Andrzej            Gumułowicz                    UAM

Ewa M.             Guzik-Makaruk                UwB

Nyikos              Györgyi                            NUPS Budapest, Węgry

Joanna              Haberko                           UAM

Roman              Hauser                             UAM

Krystian            Heffner                            UE Katowice

Anna                Horolets                           UW

Elżbieta            Hryniewicz-Lach             UAM

Jolanta              Iwin-Garzyńska               US

Jolanta              Jabłońska-Bonca              ALK

Andrzej            Jakubecki                         UMCS

Marlena            Jankowska-Augustyn       UŚ

Barbara             Janusz-Pohl                      UAM

Wojciech          Jasiński                            UWr

Maria                Jastrzębska                       UG

Barbara             Jaworska-Dębska             UŁ

Wioletta            Jedlecka                           UWr

Barbara             Jelonek-Jarco                   UJ

Magdalena        Jerzemowska                   UG

Aleksandra       Jezierska-Thole                UKW

Julian                Jezioro                             UWr

Piotr W.            Juchacz                            UAM

Agata                Jurkowska-Gomułka        WSIiZ Rzeszów

Renata              Karkowska                       UW

Piotr                  Karlik                               UAM

Anna                Karnat                              UP Kraków

Jakub                Kępiński                          UAM

Leon                 Kieres                              UWr

Monika             Klimontowicz                  UE Katowice

Krzysztof         Knoppek                          UAM

Katarzyna         Kokocińska                      UAM

Violetta             Konarska-Wrzosek          UMK

Katarzyna         Kopaczyńska-Pieczniak   UMCS

Jerzy                 Korczak                           UWr

Dorota              Korenik                            UEWr

Daria                Kostecka-Jurczyk            UWr

Hubert              Kotarski                           UR

Tadeusz            Kowalski                          UEP

Grzegorz           Koziełł                             UMCS

Marek               Krajewski                         UAM

Dorota              Krekora-Zając                  UW

Amanda            Krzyworzeka                   UW

Paweł                Księżak                            UŁ

Jan                    Kulesza                            UŁ

Marek               Kulik                                UMCS

Janina               Kundera                           UWr

Zbigniew          Kuniewicz                        US

Daniel E.          Lach                                 UAM

Joanna              Landmesser                      SGGW

Wojciech          Łączkowski                     UAM, KUL

Marcin              Lemkowski                      UAM

Mikołaj             Lewicki                            UW

Irena                 Lipowicz                          UKSW

Piotr                  Lis                                    UEP

Ewa                  Lisowska                          SGH

Piotr                  Lissoń                              UAM

Maria                Lissowska                        SGH

Agnieszka         Liszewska                        UŁ

Marek               Lubiński                           SGH

Grzegorz           Łaszczyca                        UŚ

Dorota              Łobos-Kotowska              UŚ

Rafał                Łukasiewicz                     UR

Andrzej            Majer                               UŁ

Maria                Małecka                           UEP

Kamilla             Marchewka-Bartkowiak   UEP

Adam                Mariański                       UŁ

Tadeusz            Marszał                            UŁ

Małgorzata        Masternak-Kubiak           UW

Andrzej            Matlak                              UJ

Joanna              May                                 UMK

Willajeanne F.  McLean                            UConn School of Law, USA

Piotr                  Mielus                              SGH

Cezary              Mik                                  UKSW

Róża                 Milic-Czerniak                 UTH, Warszawa

Ewa                  Mińska-Struzik                 UEP

Krystyna           Mitręga-Niestrój               UE Katowice

Adam               Mrozowicki                      UW

Janusz              Mucha                              AGH

Artur                 Mudrecki                         ALK

Anna                Muszyńska                       UWr

Zygmunt           Niewiadomski                  SGH

Adam               Nita                                  UJ

Krystyna           Nizioł                               US

Marian              Noga                                WSB

Marek               Nowak                             UAM

Aleksandra       Nowakowska                   UŁ

Aurelia             Nowicka                          UAM

Tomasz             Oczkowski                       UMK

Monika             Oliwa-Ciesielska              UAM

Marcin              Olszak                              UW

Barbara             Pabjan                              UWr

Żaneta              Pacud                               INP PAN

Anna                Perkowska-Klejman         APS, Warszawa

Wojciech          Piątek                               UAM

Jacek                Pietrucha                          UE Katowice

Michał              Pietrzak                            UMK

Norbert G.        Pikuła                               UP Kraków

Andrzej            Piotrowski                        UŁ

Anna                Piszcz                               UwB

Przemysław      Pluciński                          UAM

Adam               Płachciak                         UEWr

Monika             Płatek                               UW

Krzysztof         Podemski                         UAM

Łukasz              Pohl                                 US

Jakub                Pokrzywniak                    UAM

Marzanna         Poniatowicz                     UwB

Łukasz              Popławski                        UE Kraków

Andrzej           Powałowski                UG

Krystyna           Poznańska                        SGH

Wiesława          Przybylska-Kapuścińska  WSB Poznań

Irena                 Pyka                                 UE Katowice

Janusz              Raglewski                        UJ

Dorota              Rancew-Sikora                 UG

Marek               Ratajczak                         UEP

Łukasz              Rogowski                         UAM

Marcin              Rojszczak                        Politechnika Warszawska

Ewa                  Rokicka                           UŁ

Iga                    Rudawska                        US

Paweł                Ruszkowski                     Collegium Civitas, Warszawa

Andrzej            Sadowski                         UwB

Janusz              Sawicki                            UWr

Meinhard          Schroeder                         Universität Passau

Anna N.            Schulz                              INP PAN

Daniele             Senzani                            L'Università di Bologna

Małgorzata        Sidor-Rządkowska           Politechnika Warszawska

Katarzyna         Sienkiewicz-Małyjurek    Politechnika Śląska

Piotr                  Siuda                                UKW

Tomasz             Siudek                              SGGW

Maciej              Siwicki                             UMK

Elżbieta            Skrzypek                          UMCS

Janusz              Sługocki                           US

Przemysław      Sobolewski                      UW

Dorota              Sokołowska                     US

Tomasz             Sójka                                UAM

Krzysztof         Stachowiak                      UAM

Piotr                  Stec                                  UO

Małgorzata        Stefaniuk                         UMCS

Blanka              Stefańska                         Uczelnia Łazarskiego

Ryszard            Stefański                          Uczelnia Łazarskiego

Mateusz            Stępień                             UJ

Magdalena        Stróżek-Kucharska           UŚ

Radosław          Strugała                            UWr

Joanna              Studzińska                       ALK

Hanna               Suchocka                         UAM

Aneta                Suchoń                             UAM

Adam               Sulikowski                       UWr

Jerzy                 Supernat                           UWr

Krzysztof         Surówka                           UE Kraków

Edyta                Szafranek                         UO

Krystyna           Szafraniec                        UMK

Rafał                Szczepaniak                     UAM

Marek               Szewczyk                         UAM

Tomasz             Szlendak                          UMK

Andrzej            Szlęzak                            SWPS

Magdalena        Szyszko                           WSB Poznań

Emil                  Ślązak                              SGH

Krzysztof         Ślebzak                            UAM

Adam               Śliwiński                          SGH

Paweł                Śliwiński                          UEP

Andrzej W.       Śmieja                              UWr

Beata                Świecka                           US

Szymon            Tarapata                           UJ

Paweł                Tarno                               UŁ

Monika             Tenenbaum-Kulig            UWr

Anna                Tischner                           UJ

Krzysztof         Tomaszewski                   UW

Maria                Trojanek                          WSB Poznań

Mariusz            Trojanowski                     UW

Jacek                Uchman                           UEWr

Bogusława        Urbaniak                          UŁ

Zygmunt           Waśkowski                      UEP

Joanna              Wenger                            UŁ

Grzegorz           Wierczyński                     UG

Roman              Wieruszewski                   EWSPiA, Warszawa

Anna                Wierzbica                         UŚ

Wojciech          Wiewiórowski                  UG

Jan                    Winczorek                       UW

Radosław          Wiśniewski                      AEH, Warszawa

Jan                    Włodarek                         UAM; WSSE Środa Wielkopolska

Bartosz             Wojciechowski                UŁ

Katarzyna         Wójtowicz                        UMCS

Anna                Wyrozumska                    UŁ

Urszula             Zagóra-Jonszta                 UE Katowice

Jarosław           Zagrodnik                        UŚ

Joanna              Zajączkowska-Burtowy   UAM

Tomasz             Zarycki                            UW

Danuta              Zawadzka                        Politechnika Koszalińska

Krystian            Zawadzki                         Politechnika Gdańska

Marcin              Zieleniecki                       UG

Maria                Zielińska                          UZ

Anna                Zielińska-Głębocka          UG

Krystian            Ziemski                            UAM

Marek               Ziółkowski                       UAM

Piotr                  Zmyślony                         UEP

Piotr                  Zwierzykowski                UAM