Pressto.

Nagłowek strony

Oceny moralne w rozumowaniu sędziowskim

Teresa Chirkowska-Smolak, Marek Smolak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.4

Abstrakt


W artykule stawiamy dwa pytania: czy formułowanie przez sędziów ocen moralnych wymaga od nich posiadania szczególnych kompetencji moralnych oraz czy rozumowanie moralne ma charakter rozumowania racjonalnego? Odpowiadając na pierwsze pytanie, uważamy, że w sytuacji formułowania ocen moralnych sędziowie nie posiadają jakichś szczególnych kompetencji moralnych do rozstrzygania dylematów moralnych. Nie ma podstaw, by sądzić, że moralne eksperymenty myślowe, które nieodłącznie pojawiają się w pracy umysłowej sędziego, pozwalają przyjąć, iż rozumowanie sędziów jest bardziej moralne/ lepsze moralnie aniżeli rozumowanie innych podmiotów działających w sferze publicznej. Odpowiadając na drugie pytanie, uważamy, że skoro zazwyczaj ludzie są nieświadomi tego, co wpływa na ich oceny moralne, można przyjąć, że również sędziowie mogą być nieświadomi tego, co powoduje ich osądy moralne, błędnie przy tym przyjmując, że racjonalnie podejmują decyzje. Intuicje pełnią ważną rolę w dokonywaniu ocen moralnych również w przypadku osób wykonujących zawody prawnicze, od których to oczekuje się, by opierały się na racjonalnym rozumowaniu oraz obiektywnym rozpatrywaniu różnych argumentów.


Słowa kluczowe


ocena moralna; kompetencje moralne; rozumowanie moralne; rozumowanie sędziowskie; psychologia moralności

Sponsor


Artykuł powstał w ramach badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki – OPUS 8 2014/15/B/HS5/00650

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 84 PDF - 136

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.