Pressto.

Nagłowek strony

Kryteria „kosztowe” kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia

Daniel E. Lach

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.7

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest przedstawienie kryteriów przewidzianych ustawowo na potrzeby procedury kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych oraz wydawania decyzji refundacyjnych, a także ocena dopuszczalności wyłączania z katalogu świadczeń gwarantowanych określonych świadczeń lub leków z uwagi na skutki finansowe dla systemu opieki zdrowotnej lub koszt uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość w świetle konstytucyjnoprawnych regulacji dotyczących prawa do ochrony zdrowia oraz obowiązku władzy publicznej zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w ramach systemu opieki zdrowotnej, jako instrumentu służącego realizacji prawa do ochrony zdrowia w jego indywidualnym i świadczeniowym wymiarze. W artykule omówiono kwestię ograniczenia zakresu ustawowej gwarancji jako naruszenie prawa do ochrony zdrowia oraz możliwość konstruowania roszczenia o udzielenie/sfinansowanie świadczeń nieobjętych systemową gwarancją na podstawie prawa do ochrony zdrowia.


Słowa kluczowe


gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej; kryteria kosztowe kwalifikowania świadczeń gwarantowanych; prawo do ochrony zdrowia

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 57 PDF - 54

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.