Pressto.

Nagłowek strony

Ewolucja konstrukcji ubezpieczenia poważnych zachorowań – doświadczenia rynków zagranicznych

Magdalena Osak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.13

Abstrakt


Ubezpieczenie poważnych zachorowań zostało wprowadzone do światowego obrotu w 1983 r. w Republice Południowej Afryki. Od tego czasu stało się standardowym produktem w ofercie ubezpieczycieli na wielu rynkach zagranicznych, która na przestrzeni lat ulegała znacznym przeobrażaniem w stosunku do pierwowzoru. W piśmiennictwie naukowym ubezpieczenie poważnych zachorowań jest przedmiotem analiz przede wszystkim w kontekście aktuarialnym oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Publikacje dotyczące konstrukcji produktu mają zwykle charakter raportów i doniesień branżowych, przygotowywanych w dużej mierze przez pracowników międzynarodowych firm reasekuracyjnych. W artykule zaprezentowano ewolucję ubezpieczenia poważnych zachorowań. Za przedmiot badania przyjęto ubezpieczenie traktowane w kategoriach produktu ubezpieczenia. Zakres terytorialny prowadzonej analizy odnosi się przede wszystkim do tych rynków zagranicznych, których doświadczenia uznawane są za ważne dla rozwoju przedmiotowego ubezpieczenia. Wskazane w pracy kierunki rozwoju produktu stanowią uogólnienie dominujących tendencji. Analiza przebiegu procesów ewolucyjnych na poszczególnych rynkach zagranicznych mogłaby prowadzić do nieco odmiennych szczegółowych wniosków.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia zdrowotne; ubezpieczenie poważnych zachorowań; produkt ubezpieczeniowy

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 215 PDF - 52

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.