Pressto.

Nagłowek strony

Determinanty popytu na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie w świetle badań

Monika Kaczała

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.14

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników determinujących popyt na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie. Z przeprowadzonych badań literaturowych dotyczących produktów indeksowych dla rolników w krajach rozwijających się i w Polsce wynika, że nie tylko czynniki cenowe (poziom składki i dopłaty do niej, dostęp do kredytu), ale także pozacenowe (ograniczenia w zakresie płynności, zaufanie do instytucji i do produktu ubezpieczeniowego oraz historia odszkodowawcza) mają kluczowe znaczenie dla decyzji o kupnie. Ustalenia te są istotne nie tylko dla zwiększenia skali stosowania ubezpieczeń indeksowych w krajach rozwijających się, ale także dla rynku europejskiego, gdzie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE określonej na lata 2014-2020 po raz pierwszy zezwolono na dofinansowywanie produktów ubezpieczeniowych opartych na indeksach.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia indeksowe; ubezpieczenia rolne; popyt na ubezpieczenia

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 54 PDF - 32

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.