Pressto.

Nagłowek strony

Poziom zaufania i wiarygodność polskich studentów na tle międzynarodowym

Urszula Markowska-Przybyła, David M. Ramsey

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.16

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych nad wybranymi aspektami kapitału społecznego w Polsce na tle innych państw. Analizowane są w nim aspekty: zaufania i wiarygodności. W artykule porównano wyniki badań opartych na typowej grę eksperymentalną (grę „zaufanie”), w tym polskie badania autorów przeprowadzone na grupie 1540 studentów w 16 miastach – stolicach regionów Polski. Wyniki badań wskazują, że względem proporcji pieniędzy oddanych przez gracza B (miara wiarygodności), Polacy (oraz ogólnie mieszkańcy Europy Centralnej/Wschodniej) nie różnią od osób z kultury zachodniej (Oceania, Europa Zachodnia, Ameryka Północna). Biorąc pod uwagę proporcję pieniędzy przekazanych przez gracza A (miara zaufania), istnieją słabe tylko dowody, że Polacy przekazują mniejszą część (czyli są mniej ufni) niż pozostali Europejczycy.


Słowa kluczowe


metaanaliza; zaufanie; wiarygodność; gra zaufanie; Polska

Sponsor


Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS5/03954

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 54 PDF - 35

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.