Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article presents the life and educational activities of Blessed Marcelina Darowska, the cofounder of the Convent of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, and her views on upbringing of young women. Mother Marcelina’s perception of education of girls in the 19th century seemed modern and beyond her time. In her opinion, there was a need of putting a stop to producing “parlour dolls” and provide young women with practical education. For the betterment of the country, she set up schools in Jazłowiec, Jarosław, Niżniów and Nowy Sącz. The girls attending the schools were brought up according to the system developed by Marcelina Darowska, based on religious and patriotic values. The Convent of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin
Mary continues the work commenced by its founder; over time Mother  Marcelina’s message remains valid and serves the subsequent generations of young Polish girls.

Słowa kluczowe

Marcelina Darowska Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP Maryja szkoły katolickie wychowanie kobiet w XIX wieku Marcelina Darowska Convent of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary Catholic schools education of women in the nineteenth century

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Knop, M. (2016). Wychowanie dziewcząt w działalności i poglądach bł. Marceliny Darowskiej. Biuletyn Historii Wychowania, (34), 101–115. https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.8

Referencje

 1. Źródła archiwalne
 2. Darowska M., Coś co poprzedziło. Autobiografia (Kilka lat z życia Matki Marceliny przez nią same spisane), Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.20.1.I.1.
 3. Darowska M., Kartki, cz. I, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.20.5.I.1.
 4. Darowska M., Kartki, cz. II, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P. 20.5. I. 2.
 5. Darowska M., Komentarz do Reguły Braci Świeckich, 1874 r., Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.20.6.II.4.
 6. Darowska M., List do J. Felińskiego, 28.09.1876 r. (kopia), Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.8.2.I.46.
 7. Darowska M., List do m. Józefy, 18.IV.1856, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.4.1.III.22.
 8. Darowska M., List do s. Filomeny, 3.XII.1901, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.39.2.II.736.
 9. Darowska M., List do s. Filomeny, 8.XII.1901, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.39.2.II.737.
 10. Darowska M., List do s. Józefy, 6.VII.1894, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.36.4.II.692.
 11. Darowska M., List do s. Karoli, 03.07.1906, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.44.3.I.336.
 12. Darowska M., List do s. Wandy, 27.IV.1888, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P. 45. 2. IV.113.
 13. Darowska M., List do s. Zofii, 11.X.1901, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.50.4.II.23.
 14. Darowska M., List do s. Zofii, 13.XII.1902 r., Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P. 50. 4. II.30.
 15. Darowska M., O naukach i wychowaniu, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.18.2.I.13.
 16. Darowska M., Rekolekcje Kapitulne 1909, Nauka III, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P. 20a. 1.IV.4.
 17. Darowska M., Rekolekcje dla wychodzących z zakładu panienek, 1880 r., Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, bez sygnatury.
 18. Darowska M., Testament, Borynicze 1884 r., Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.20.4.I.1.
 19. Skórzewska G., CIC, Zapiski o Matce naszej, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. F VII 1.
 20. Wspomnienia Cezaryny z Kotowiczów Zakrzewskiej (siostry Marceliny). Podyktowane wnuczce Janinie i przesłane siostrom niepokalankom w 1906 r., Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.93a.1.I.1.
 21. Opracowania
 22. Chwalba A., Historia Polski 1795–1918,Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
 23. Darowska M., Cztery Pogadanki rekolekcyjne, Jazłowiec 1904.
 24. Darowska M., Książka do nabożeństwa Dzieci Maryi Niepokalanie Poczętej, Brody 1909.
 25. Domaszewska M.E., Gużda M.E., Pintscher M.M., CIC (oprac.), Stulecie Białego Klasztoru i Szkoły Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, b.m.r.
 26. Jabłońska E., Zarys działalności Matki Marceliny Darowskiej na polu organizacji szkolnictwa żeńskiego 1863–1911, „Nasza Przeszłość” 1958, t. 7.
 27. Jabłońska-Deptuła E., Marcelina Darowska Niepokalanka 1827–1911, Oficyna Wydawnicza El-Press, Lublin 2010.
 28. Jabłońska-Deptuła E., Niepokalanki w polskim trwaniu, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993.
 29. Jabłońska – Deptuła E., Zakorzeniać nadzieję. M. Marcelina Darowska o rodzinie i dla rodziny, Wydawnictwo WERSET, Lublin 2007.
 30. Jarząbek A., CIC, Życie, myśl i dzieło matki Marceliny Darowskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1990.
 31. Kosyra-Cieślak H., Szymczak R., Poszłam siać do Polski...i wzeszło, t. 1, Siostry Niepokalanki, Szymanów 2004.
 32. Kosyra-Cieślak H., Szymczak R., Poszłam siać do Polski.. i wzeszło, t. 2, Wydawnictwo Sióstr Niepokalanek, Szymanów 2005.
 33. S. M. Ewa od miłosierdzia Bożego, Nauczycielka życia. W hołdzie wdzięczności bł. Matce Marcelinie Darowskiej, Siostry Niepokalanki, Szymanów 2009.
 34. Skórzewska G., Pedagogika, Podręcznik opracowany na podstawie notatek z konferencji i wykładów m. Marceliny Darowskiej, przez nią autoryzowany, Jazłowiec 1911.
 35. Sołtan M.A., CIC, Człowiek wielkich pragnień. Matka Marcelina Darowska 1827–1911, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1977.
 36. Sołtan M. A., CIC, Matka Marcelina Darowska (1827–1911), w: B. Bejze (red.), Chrześcijanie, t. 4, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980.
 37. Sołtan M. A., CIC, Służebnica boża Marcelina Darowska, w: J.R. Bar (red.), Polscy święci, t. 8, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987.
 38. Szembek Z., CIC, Jazłowiec, Wyd. SS. Niep. Poczęcia Najśw. Maryi Panny, Jazłowiec 1938.
 39. Szembek K., Nowosielecka C., CIC, Pięćdziesięciolecie Zakładu Sióstr Niep. Poczęcia Najśw. Panny Maryi w Szymanowie 1908–1958,Wyk, Sp. „TEKST”, b.m.r.
 40. www.niepokalanki.pl/index.php/dziela/szkoly-i-przedszkola (dostęp 02.10.2016 r.).