Opis dziennika

Czasopismo jest na rynku wydawniczym od 1995, jest organem Zarządu Głównego Towarzystwa Historii Edukacji a jednocześnie jest wydawane przez renomowane Wydawnictwo PTPN we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnym UAM. Zdaniem redakcji wydawnictwa spełnia obowiązujące standardy – międzynarodowy skład redakcji, redaktorów językowych, publikowane artykuły poddawane są dwustopniowej procedurze recenzyjnej (w tym double-peer view). Teksty opatrzone są abstraktami w języku angielskim i posiadają DOI, a wśród autorów znajdują się również osoby reprezentujące naukę zagraniczną.
Od r. 2013 „Biuletyn” przekształcił się z rocznika, w półrocznik.
Biuletyn cieszy się renomą wykraczającą aktualnie poza granice kraju. Jest ponadto jedynym pismem w Polsce, publikującym corocznie aktualną bibliografię swojej dyscypliny naukowej.


DOI: 10.14746/bhw |ISSN: 1233-2224 | ISSN (Online): 1233-2224 | Licencja Creative Commons

 

Finansowanie czasopisma

2020-04-15

Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Biuletyn Historii Wychowania" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 608/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Finansowanie czasopisma

2019-02-01

„Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Biuletyn Historii Wychowania" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 792/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Finansowanie czasopisma

2018-12-29

Digitalizacja publikacji czasopisma „Biuletyn Historii Wychowania” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet– zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tom 46 (2022)

Opublikowane: 2023 września 19

In memoriam Professoris Lech Marian Mokrzecki (1935–2021)

187-196 Agnieszka Maliszewska , Tomasz Maliszewski
67
Wyświetl wszystkie wydania