Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Nr 30 (2013)

Spis treści

SPIS TREŚCI

Spis treści PDF
. . 2-3

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Cysterskie szkoły w Szczyrzycu od 1780 roku do lat trzydziestych XX wieku PDF
Jolanta M. Marszalska 7-23
Wzorce wychowania do życia w rodzinie przekazywane dziewczętom w szkołach klasztornych (XVII–XIX w.) PDF
Anna Szylar 25-41
Zróżnicowane ramy prawne ojcowskiej władzy rodzicielskiej obowiązujące na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku PDF
Zbigniew J. Żółciński 43-53
Model wychowania w rodzinie ziemiańskiej w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie domu Stanisława Kostki Zamoyskiego i jego córki Celiny Działyńskiej PDF
Krystyna Wróbel-Lipowa 55-64
Zabawy i zabawki dziecięce w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku – wybrane problemy z wykorzystaniem grafik z epoki PDF
Monika Nawrot-Borowska 65-88
Reformy dyktuje system – o naradzie oświatowej KC PZPR z 24 października 1958 roku PDF
Joanna Król 89-102

MATERIAŁY

„Osobliwie muszę tu wyznać zrządzenie Boskie nad tobą Synu mój kochany, iż twoja najlepiej cię kochająca Matka, uniesiona często słabością rozumu swojego, biła cię i źle ci życzyła”. Choroba psychiczna w rodzinie w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie dzieciństwa Stanisława Mikołaja Tretera PDF
Małgorzata Ewa Kowalczyk 103-112
Wykształcenie ziemiańskie i jego wpływ na wychowanie dzieci na przykładzie rodu Ostrowskich Korabitów PDF
Karolina Studnicka-Mariańczyk 113-131
Problematyka patriotyzmu w wychowaniu harcerskim w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) PDF
Anna Kołodziej 133-148

Z KALENDARZA HISTORYCZNEGO

Przemilczana rocznica. Czterechsetlecie wydania Memoriału frankfurckiego PDF
Robert Sarnecki 149-154

PREZENTACJE

Dwudziestolecie Zakładu i Katedry Historii Wychowania w Uniwersytecie Szczecińskim (1992–2012) PDF
Robert Jankowski 155-163

WYDAWNICTWA. Recenzje i noty

Krzysztof Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010, ss. 404 PDF
Krzysztof Ratajczak 165-169
Kazimierz Twardowski. Dzienniki młodzieńcze (1881–1887), wydała A. Brożek, Warszawa 2013 ss. 210 PDF
Władysława Szulakiewicz 169-172
Romuald Grzybowski, Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły. Wybór studiów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL -u, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 332 PDF
Edyta Wolter 173-175
Piotr Gołdyn, Sławomir Czerwiński (1885–1931). Minister oświaty, przyjaciel Kalisza, Kalisz 2013, ss. 88 PDF
Joanna Falkowska 175-177
Wychowanie w rodzinie. Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, tom 1, red. S. Walasek, L. Albański, Wydawnictwo: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011, ss. 276 PDF
Anna Knocińska 177-180
Kultura zabawy, pod redakcją Tadeusza Palecznego, Ryszarda Kantora, Magdaleny Banaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 242 PDF
Katarzyna Kabacińska-Łuczak 180-185
Dorota Żołądź-Strzelczyk, Szkoły w Wielkopolsce – od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej, Wydawnictwo Poznańskie 2010, ss. 324 PDF
Kazimierz Puchowski 185-188

ŻYCIE NAUKOWE. SPRAWOZDANIA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi” Poznań 25–26 października 2012 r.1 PDF
Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska 189-193
Sprawozdanie z Sympozjum naukowo-metodycznego poświęconego pamięci prof. zw. dr hab. Stanisława Mauersberga zorganizowanego przez Zakład Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku PDF
Jacek Kulbaka 194-197
Projekt badawczy historyków wychowania realizowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki PDF
Agnieszka Wałęga 197-200
Sprawozdanie z konferencji PDF
Andrea Mariani, Michał Nowicki 200-206


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo