Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chmura-Rutkowska, I., Głowacka-Sobiech, E., & Skórzyńska, I. (2013). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi” Poznań 25–26 października 2012 r.1. Biuletyn Historii Wychowania, (30), 189-193. https://doi.org/10.14746/bhw.2013.30.19