Lista recenzentów numeru 28 (2012)

Marek Budajczak
Katarzyna Dormus
Romuald Grzybowski
Beata Jędrychowska
Artur Kijas
Andrzej Kusztelak
Joanna M. Marszalska
Grzegorz Michalski
Kazimierz Puchowski
Eleonora Sapia-Drewniak
Agnieszka Stopińska-Pająk
Jerzy Strzelczyk
Roman Tomaszewski


Lista recenzentów tomu 29 (2013)

Katarzyna Dormus
Romuald Grzybowski
Elżbieta Magiera
Joanna M. Marszalska
Bożena Popiołek
Jan Prostko-Prostyński
Kazimierz Puchowski
Kazimierz Rędziński
Bogdan Rok
Eleonora Sapia-Drewniak
Agnieszka Wałęga
Irina Woronchuk
Michał Zwierzykowski


Lista recenzentów tomu 30 (2013)

Kazimierz Denek
Katarzyna Dormus
Romuald Grzybowski
Janina Kamińska
Stanisław Jankowiak
Elżbieta Magiera
Iwonna Michalska
Bożena Popiołek
Kazimierz Puchowski
Eleonora Sapia-Drewniak
Bogusław Śliwerski
Agnieszka Wałęga
Michał Zwierzykowski


Lista recenzentów tomu 31 (2014)

Anna Boguszewska (Lublin)
Lidia Burzyńska-Wentland (Gdynia)
Witold Chmielewski (Kielce)
Katarzyna Dormus (Kraków)
Romuald Grzybowski (Gdańsk)
Andrzej Felchner (Piotrków Trybunalski)
Maciej Forycki (Poznań)
Krzysztof Kaczmarek (Poznań)
Janina Kamińska (Warszawa)
Janina Teresa Kowalska (Warszawa)
Jan Krukowski (Kraków)
Elżbieta Magiera (Szczecin)
Przemysław Matusik (Poznań)
Magdalena Piorunek (Poznań)
Kazimierz Puchowski (Gdańsk)
Stanisław Rosik (Wrocław)
Eleonora Sapia-Drewniak (Łódź-Opole)
Jerzy Strzelczyk (Poznań)
Anna Szylar (Tarnobrzeg)
Roman Tomaszewski (Słupsk)
Agnieszka Wałęga (Toruń)
Adam Winiarz (Kielce)
Jan Wnęk (Kraków)


Lista recenzentów tomu 32 (2014)

Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Jaromir Jeschke (UAM Poznań)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Michał Musielak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Jan Prostko-Prostyński (UAM Poznań)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)
Ryszard Wryk (UAM Poznań)


Lista recenzentów tomu 33 (2015)

Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Elwira Kryńska (Uniwersytet w Białymstoku)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Jan Prostko-Prostyński (UAM Poznań)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Lista recenzentów tomu 34 (2016)

Mariusz Ausz (UMSC Lublin)
Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maciej Franz (UAM Poznań)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Piotr Gołdyn (UAM Poznań)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Krzysztof Kaczmarek (UAM Poznań)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Janusz Karwat (UAM Poznań)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)


Lista recenzentów tomu 35 (2016)

Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Humanistyczospołeczny SWPS, WZ Sopot)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Iwona Chrzanowska (UAM Poznań)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maciej Forycki (UAM Poznań)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Monika Komsta (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Nowak (UAM Poznań)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Edyta Wolter (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)


Lista recenzentów tomu 36 (2017)

Mariusz Ausz (UMSC Lublin)
Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Tomasz Gmerek (UAM Poznań)
Agnieszka Gromkowska-Melosik (UAM Poznań)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Sławomir Futyma (UAM Poznań)
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Witold Molik (UAM Poznań)
Karin Österman (Åbo Akademi, University Vasa, Finland)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)


Lista recenzentów tomu 37 (2017)

Andrzej Twardowski (UAM Poznań)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Stanisław Jankowiak (UAM Poznań)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Magdalena Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski)
Edyta Wolter (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Lista recenzentów tomu 38 (2018)

Jarosław Bąbka (Uniwersytet Zielonogórski)
Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Aleksandra Boroń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Bogdan Idzikowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Krzysztof Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Maria Loyola Opiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Paweł Topol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Lista recenzentów tomu 39 (2018)

Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Mariusz Dembiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Justyna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Kochanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Mariusz Misztal (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Waldemar Segiet (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)


Lista recenzentów tomu specjalnego 2018/1

Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Aleksandra Boroń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Krzysztof Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Joanna M. Marszalka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Lista recenzentów tomu 40 (2019)

Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Joanna Falkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Sławomir Futyma (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Elmantas Meilus (Instytut Historii Litwy, Wilno)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Gintautas Sliesoriūnas (Instytut Historii Litwy, Wilno)
Andrzej Szpociński (Instytut Socjologii PAN w Warszawie)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Urszula Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku)


Lista recenzentów tomu 41 (2019)

Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
Aleksandra Boroń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Joanna Maria Garbula (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Karwowska-Struczyk (Uniwersytet Warszawski)
Michał Kosznicki (Uniwersytet Gdański)
Anna Królikowska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Kinga Łapot-Dzierwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Maria Loyola Opiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Joanna Sosnowska (Uniwersytet Łódzki)
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)


Lista recenzentów tomu 42 (2020)

Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Kinga Łapot-Dzierwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Elmantas Meilus (Instytut Historii Litwy, Wilno)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Mariusz Misztal (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Maria Loyola Opiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Gintautas Sliesoriūnas (Instytut Historii Litwy, Wilno)
Łukasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)


Lista recenzentów tomu 44 (2021)

Renata Bednarz-Grzybek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Ewa Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Alicja Szerląg (Uniwersytet Wrocławski)
Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Lista recenzentów tomu 45 (2021)

Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
Aneta Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
Jason Ellis (University of British Columbia, Vancouver, Kanada)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Urszula Kicińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Dagmar Kováčiková (Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Mirko Lukaš (University Osijek, Chorwacja)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Jim Miller (University of Saskatchewan, Kanada)
Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski)
Dušan Polonský, (Žilinská univerzita v Žiline, Słowacja)
Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wiktor Werner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Lista recenzentów tomu 46 (2022)

Renata Bednarz-Grzybek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Aneta Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Stanisław Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Urszula Kicińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński)
Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Lista recenzentów tomu 47 (2022)

Mariusz Ausz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
Aneta Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet KEN w Krakowie)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Urszula Kicińska (Uniwersytet KEN w Krakowie)
Joanna M. Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Monika Nawrot-Borowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Ryszard Ślęczka (Uniwersytet KEN w Krakowie)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)