Opublikowane: 2019 lutego 10

Spis treści

3-4 Spis treści
196

Sprawozdania

48-51 Anna Bułło
252

Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, pod redakcją Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wyd. ERUDITUS, Poznań 2003, ss. 250

51-54 Krzysztof Strzelecki
301

Adam Fijałkowski, Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001, ss. 225, sum., ii.

54-57 Krzysztof Ratajczak
319

Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 548

57-61 Edyta Głowacka-Sobiech
325

Edmund Juśko, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, ss. 405

61-62 Ryszard Ślęczka
293

Elżbieta Magiera, Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, ss. 227

63-66 Andrzej Kusztelak
309

Pädagogik Unter den Linden. Von der Gründung der Berliner Universität im Jahre 1810 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, Hrsg. Klaus-Peter Horn, Heidemarie Kemnitz, Palas Athene - Beiträge zur Universitäts- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 6, Stuttgart 2002, ss. 314

66-68 Władysława Szulakiewicz
295

Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku. Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich, red. Tadeusz Jałmużna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003, ss. 353

68-70 Justyna Gulczyńska
286

Ryszard Slęczka, Szkolnictwo zawodowe Krakowa w latach 1945-1961, Kraków 2003, ss. 168

70-73 Katarzyna Kabacińska
286

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, pod. red. Władysławy Szulakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, ss. 241

74-77 Andrzej Kusztelak
332

Danuta Koźmian, Janusz Jędrzejewicz polityk i pedagog (1885-1951), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 171

77-78 Edyta Głowacka-Sobiech
308

Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretyczno- historycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekład i opracowanie Jerzy Kałążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, s. 660

78-79 Edyta Głowacka-Sobiech
357

Ewa Wiśniewska, Zakłady kształcenia nauczycieli w Płocku, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2004, ss. 401

79-80 Edyta Głowacka-Sobiech
315

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej w Augustowie (26-27.05.2003)

123-124 Justyna Gulczyńska
279

Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, Jugowice, 26-29 maja 2004 r. Ad fontes. Interdyscyplinarne spotkania historyczne

125-127 Krzysztof Ratajczak
291

V Ogólnopolski Zjazd Peadgogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Wrocław, 23-25 września 2004)

127 Wiesław Jamrożek
289

Jubileusz prof. dr hab. Józefa Miąso. Seminarium Atlas historyczny szkół na ziemiach polskich: Problemy sieci szkolnej Okręgu Naukowego Wileńskiego Pułtusk 3-4.06.2004 r.

128-129 Ewa Romanowska, Joanna Dąbrowska
264

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych - Siedlce 23-24 września 2003 r.

130-132 Barbara Laskowska
290

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w Collegium Europaeum Gnesnense - 11 października 2004

132-133 Justyna Gulczyńska, Katarzyna Kabacińska
271

Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, konferencja naukowa, Gniezno, 28-30.11.2004 r.

133-136 Kinga Szymczak
269

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Z dziejów zdrowia publicznego” (Łódź, 2 -3 grudnia 2004)

137-140 Małgorzata Posłuszna
295

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Historii Kultury i Edukacji UAM

141 Agnieszka Czajkowska
276

III Walne Zebranie Członków THE

144 . Redakcja
169