Opublikowane: 2019 marca 18

Spis treści

1-6 . .
199

Katarzyna Buczek, Hugo Kołłątaj i edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, ss. 194

169-171 Joanna Falkowska
266

Między tradycją a nowoczesnością, pod red. K. Rędzińskiego, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2007, ss. 235

174-175 Edyta Głowacka-Sobiech
253

Joanna Schiller de Schindelfeld, Universitas rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917, Monografie z dziejów oświaty, Instytut Historii Nauki PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, ss. 709

176-179 Wiesław Jamrożek
263

Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Meissnera i Władysławy Szułakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 921

179-182 Roman Tomaszewski
346

Św. Józef Kalasancjusz 1557-1648. Życie oddane wychowaniu. Jubileusz 450. rocznicy urodzin Założyciela pijarów, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, Kraków 2008, ss. 93

182-183 Edyta Głowacka-Sobiech
262

Jan Wnęk, Polska myśl pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, ss. 295 Wyd. MCDM

184-185 Hanna Markiewiczowa
283

W służbie historii nauki, kultury i edukacji Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, pod red. R. Grzybowskiego i T. Maliszewskiego, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 497

186-189 Agnieszka Wałęga
258

Teresa Wróblewska, Duch narodowy. Postacie polskich polityków XX w., Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2007, ss. 325

189-191 Jacek Kulbaka
268

Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia - Szkice - Materiały 1911-2006, pod red. Edyty Czop, Oficyna Wydawnicza „Mercator”, Rzeszów 2006

191-195 Joanna Król
257