Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Nr 15/16 (2002)

Spis treści

SPIS TREŚCI

Spis treści PDF
. . 3-4

WSPOMNIENIE

Profesor Kamilla Mrozowska (1917-2002) PDF
Andrzej Meissner 5-9
Profesor Czesław Majorek (1938-2002) PDF
Zygmunt Ruta 10-14

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Poglądy Ojców Kościoła na wychowanie i edukację kobiet PDF
Krzysztof Ratajczak 15-23
Weryfikacja systemu szkolnego Królestwa Polskiego w początkach lat trzydziestych XIX wieku Po PDF
Marek Rutkowski 23-35
Literacka kreacja postaci guwernantki w wybranych utworach pozytywistów polskich PDF
Grażyna Karłowska 35-39

MATERIAŁY

Poziom życia studentów Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie PDF
Ewelina Tylińska 40-44
Działalność Szkoły Polskiej w Moskwie w latach 1991-1994 PDF
Andrzej Kusztelak 44-53

Z KALENDARZA HISTORYCZNEGO

Akademia Rakowska PDF
Dorota Żołądź-Strzelczyk 54-56

PREZENTACJE

Stanisław Łempicki (1886 -1947). Lwowska szkoła historii kultury umysłowej, dziejów oświaty i myśli pedagogicznej PDF
Kazimierz Szmyd 57-65

WYDAWNICTWA. RECENZJE

Justyna Gulczyńska, Rozwój szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Poznaniu w okresie międzywojennym 1918 -1939, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2001, ss. 151 PDF
Jadwiga Rakowska 66-71
Tadeusz Jałmużna, Zakłady kształcenia nauczycieli w Łodzi w latach 1918-1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 526 PDF
Justyna Gulczyńska 71-73
Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, ss. 321 PDF
Danuta Apanel 73-78
Stefan Ignacy Możdżeń, Historia wychowania 1918 -1945, Wyd. Stachurski, Kielce 2000, ss. 235
Leonard Grochowski 78-85
Anna Nowak, Mirosław Wójcik, Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie, Katowice 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 170
Stanisław Antczak 85-88
Oblicze ideologiczne szkoły polskiej 1944 -1956, pod red. ks. Edwarda Walewandra, „BAMKA” Studio Komputerowo-Wydawnicze, Lublin 2002, ss. 426 PDF
Małgorzata Posłuszna 88-94
Dorota Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 356. PDF
Nadia Kostrzewa 94-97
Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Agencja Wydawniczo- Poligraficzna „Bajt”, Poznań 2001, ss. 152 PDF
Małgorzata Posłuszna 97-100

WYDAWNICTWA. Noty

Małgorzata Balukiewicz, Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, Katowice 2000, ss. 158 PDF
Edyta Głowacka-Sobiech 100-102
Krzysztof Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945 -1956, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000, ss. 326 PDF
Edyta Glowacka-Sobiech 102-103
Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336
Małgorzata Hofman 103-105
Mirosława Zalewska-Pawlak, Rola sztuki w wychowaniu. Polska tradycja pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 212
Sylwia Ewa Hubicka 105-106

WYDAWNICTWA. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2000

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2000 PDF
Anna Gruca 107-148

ŻYCIE NAUKOWE. SPRAWOZDANIA

Sympozjum naukowe: „Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944 -1956” - Lublin 6 maja 2002 r. PDF
Edyta Głowacka-Sobiech 149-151
Konferencja „Dziecko w rodzinie i społeczeństwie” - Pieczyska 24 - 26.06.2002 PDF
Katarzyna Kabacińska 151-153
I Kongres Mediewistów Polskich - Toruń, 16-18 września 2002 r. PDF
Krzysztof Ratajczak 154-155
II Krajowa Konferencja Naukowa „Przeszłość polskiej kultury fizycznej” PDF
Joanna Kowalska-Matelska 155-156
IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w Olsztynie - Sekcja XIV: „Dzieje Europy i dzieje edukacji dla wspólnego świata” PDF
Edyta Głowacka-Sobiech 156-159
Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku” (Łódź, 22-23 października 2001) PDF
Małgorzata Posłuszna 159-161
Konferencja „W kręgu edukacji, nauki o niej i społeczeństwa”, 18 listopada 2002 PDF
Justyna Gulczyńska, Katarzyna Kabacińska 161-162

ZAPOWIEDZI

Zapowiedzi PDF
. . 163

KRONIKA TOWARZYSTWA HISTORII EDUKACJI

Towarzystwo Historii Edukacji PDF
Irena Szybiak 164-167
Tymczasowy Regulamin Koła Towarzystwa Historii Edukacji
. . 167-168

KOMUNIKATY

Komunikaty PDF
. Redakcja 167


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo