Opublikowane: 2019 marca 3

Spis treści

3-4 . .
179

Akademia Rakowska

54-56 Dorota Żołądź-Strzelczyk
320

Justyna Gulczyńska, Rozwój szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Poznaniu w okresie międzywojennym 1918 -1939, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2001, ss. 151

66-71 Jadwiga Rakowska
270

Tadeusz Jałmużna, Zakłady kształcenia nauczycieli w Łodzi w latach 1918-1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 526

71-73 Justyna Gulczyńska
295

Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, ss. 321

73-78 Danuta Apanel
360

Stefan Ignacy Możdżeń, Historia wychowania 1918 -1945, Wyd. Stachurski, Kielce 2000, ss. 235

78-85 Leonard Grochowski

Anna Nowak, Mirosław Wójcik, Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie, Katowice 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 170

85-88 Stanisław Antczak

Oblicze ideologiczne szkoły polskiej 1944 -1956, pod red. ks. Edwarda Walewandra, „BAMKA” Studio Komputerowo-Wydawnicze, Lublin 2002, ss. 426

88-94 Małgorzata Posłuszna
262

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 356.

94-97 Nadia Kostrzewa
618

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Agencja Wydawniczo- Poligraficzna „Bajt”, Poznań 2001, ss. 152

97-100 Małgorzata Posłuszna
319

Zapowiedzi

163 . .
168

Komunikaty

167 . Redakcja
149