Opublikowane: 2019 marca 10

Spis treści

1-6 . .
183

Jerzy Besala, Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn, tom I, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010, ss. 491

135-136 Edyta Głowacka-Sobiech
322

Dawne zabawy dziecięce, red. Dorota Źołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska, Wydawnictwo DiG & Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Kielce-Warszawa 2008, ss. 72

136-138 Konrad Nowak-Kluczyński
384

Czesław Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, ss. 20

139-141 Konrad Nowak-Kluczyński
318

Na wygnanie do Tarnopola. Wspomnienia Jana Zamorskiego (1874–1948), oprac. J. Szablicka-Żak, Wyd. Goldruk, b.r. i m. w., ss. 115

141-142 Edyta Głowacka-Sobiech
371

Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288

142-144 Mikołaj Brenk
296

Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, pod red. Krystynu Wróbel-Lipowej i Mariusza Ausza, Wydawnictwo eSPe, t.1, Kraków-Lublin 2010, ss. 215

144-147 Edyta Głowacka-Sobiech
380

Bogusław Śliwerski, Przyrzeczenie Harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, ss. 244

147-148 Edyta Głowacka-Sobiech
314

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Justyna Gulczyńska (red.), 180 lat Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu (1830–2010), Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2010, ss. 311

148-150 Danuta Apanel
277

Konferencja naukowa: Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji (Łódź, 15–16 października 2009)

213-217 Ewa Witkowska-Urban
291

Konferencja na temat edukacji wielokulturowej (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 16–17 maja 2010)

218-220 Izabela Wrona
281

„Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne” konferencja naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego i Kolegium Karkonoskiego (Jelenia Góra – Szklarska Poręba, 27–28 maja 2010)

220-221 Izabela Stelmasiak
296

I Konferencja Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, Poznań (17 czerwca 2010)

222-223 Edyta Głowacka-Sobiech
344

Konferencja popularnonaukowa „Aktualność pedagogiki Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych” (Żary, 17 czerwca 2010)

223-225 Tomasz Fetzki
284

Konferencja pt. „Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej” (Gniezno, 21–22 czerwca 2010)

225-232 Tomasz Maliszewski
294

Seminarium naukowe nt. „Warsztat badawczy współczesnego historyka wychowania” (Obrzycko, 28–29 czerwiec 2010)

232-233 Michał Nowicki
312

Międzynarodowa konferencja „Dzieci w dużych miastach – od średniowiecza do epoki uprzemysłowienia” (Praga, 12–13 października 2010)

234-236 Katarzyna Kabacińska
264

Konferencja nt. „Szkolnictwo kościelne w Rzeczypospolitej od XVI do XIX w.”

237-238 Michał Nowicki
285

„Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją” – Seminarium w Zakładzie Historii Oświaty i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 14 października 2010 r.

238-240 Irena Szybiak
300

Zapowiedzi

241-242 . .
178