WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
MNiSW: 20 
ICV (2014) - 35,02
DOI: 10.14746/bhw
ISSN: 1233-2224

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 :
Licencja Creative Commons