Opublikowane: 2019 stycznia 14

Spis treści

3 . .
138

Juliusz Jundziłl, Rodzina rzymska w czasach prosperity i przemian ideowych II wieku. Apulejusz, Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996, ss. 284

62-63 Krzysztof Jakubiak
250

Pierre Riche, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI -VIII w.), Warszawa 1995, ss. 557

64-66 Jerzy Strzelczyk
268

Szlakami przeszłości i czasów współczesnych, red. K. Puchowski i J. Zerko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, ss. 387

66-70 Krzysztof Jakubiak
240

Profesor Lech Mokrzecki badacz i wybitny znawca dziejów staropolskiej nauki

70-71 Maria Kujawska
320

Krzysztof Jakubiak, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997, ss. 302

72-74 Andrzej W. Janke
248

Danuta Koźmian, Chrześcijańska myśl wychowawcza Fryderyka Wilhelma Foerstera i jej recepcja w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996, ss. 169

74-75 Krzysztof Jakubiak
210

Pedagogika ogólna. Tradycja — teraźniejszość — nowe wyzwania (materiały pokonferencyjne), red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, ss. 329

75-79 Roman Leppert
339

Historia wychowania. Przewodnik, praca zbiorowa pod red. Joanny Kuryło-Omelianiuk, Ewy Romanowskiej, Teresy Zaniewskiej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1996, ss. 160

79-81 Justyna Gulczyńska
245

Marian Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku, Lublin 1995, ss. 171

81 Dorota Żolądź-Strzelczyk
333

Stanisław Obirek SJ, Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668, Kraków 1995, ss. 7

219

Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ, Kraków 1995, ss. 288

265

W kręgu akademickiego Zamościa. Materiały z międzynarodowej konferencji, red. H. Gmiterek, Lublin 1996, ss. 344

224

Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta, red. R. Szczygieł i A. Urbański, Zamość 1996, ss. 10

210

Dorota Żołądź-Strzełczyk, Peregrinatio académica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996, s. 241

84 Marceli Kosman
229

Zenon Jasiński, Kazimierz Rędziński, Polscy uchodźcy i polskie szkoły w Czechach i na Morawach w czasie I wojny światowej, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1985, ss. 104

85 Andrzej Litwin
225

Stefania Walasek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, ss. 26

85-86 Danuta Apanel
221

Leonard Grochowski, Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki lat międzywojennych, Warszawa 1996, ss. 187

87-88 Danuta Lech
216

Ludzie, wydarzenia i ośrodki polskiej logopedii, „Logopedia” 23, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1996, ss. 246

88-89 Ewa Kuczyńska
225

Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. „Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne”, D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łusz- czuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 154

89-91 Krzysztof Jakubiak
217

Tadeusz Jałmużna, Z dziejów akademickiej Łodzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1946-1956, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, ss. 127

91-92 Małgorzata Schoener-Wojtowicz
230

Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education. XXXII, 1996, 3

238