Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Blaszczyk, I. (1997). Rozważania pedagogiczne Seneki a ideał stoickiego władcy w traktacie „De cłementia”. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 5–10. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.1