Główna osoba do kontaktu

prof. UAM dr hab. Krzysztof Ratajczak
Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wsparcie techniczne

Pressto