Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Nr 25 (2009)

Spis treści

SPIS TREŚCI

Spis treści PDF
. . 5

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

XIII wiek – stulecie przełomu w dziejach średniowiecznego szkolnictwa w Polsce PDF
Krzysztof Ratajczak 7-20
Idee Fryderyka Nietzschego w polskiej myśli o wychowaniu w latach 1883–1939 PDF
Katarzyna Dworakowska 21-32
Polityczna i pedagogiczna aktywność Janusza Jędrzejewicza na emigracji (1939–1951) PDF
Izabela Stelmasiak 33-62
Historiografia pedagogiczna w czasopismach tradycyjnych i elektronicznych PDF
Sztorbyn Sławomir 63-70

MATERIAŁY

Reformy szkolne w pierwszej połowie XIX wieku PDF
Lidia Pawelec 71-81
Korepetytor w nauczaniu domowym na ziemiach polskich doby zaborów PDF
Monika Nawrot-Borowska 83-101
Franciszek Majchrowicz (1858–1928) – pedagog i historyk wychowania. Kilka uzupełnień do biografii PDF
Agnieszka Wałęga 103-116
Rola instytucji pozarządowych w opiece nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1975 – zarys problemu PDF
Danuta Apanel 117-132

Z KALENDARZA HISTORYCZNEGO

Trzy kongresy pedagogiczne PDF
Wiesław Jamrożek 133-139

PREZENTACJE

Jubileusz profesora Andrzeja Meissnera PDF
Jerzy Potoczny 141-144
Działalność wrocławskiego Zakładu Historii Edukacji w latach 1999–2009 PDF
Barbara Jędrychowska, Mirosław Piwowarczyk 145-156

WYDAWNICTWA. RECENZJE

Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636 PDF
Dorota Żołądź-Strzelczyk 157-159
Lidia Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906–1907, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 255 PDF
Anna Kołodziej 159-166
Alicja Daniela Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945–1989),Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, ss. 186 PDF
Maria Radziszewska 166-169
Katarzyna Barbara Kochan, Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej, Kraków 2009, ss. 96. PDF
Justyna Gulczyńska 169-170
Nowe studium nad edukacją w późnym antyku: Elżbieta Szabat, Wprowadzenie do badań nad edukacją u schyłku starożytności (V-VII w.); Prozopografia środowisk szkolnych, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. VI, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka. R. Wiśniewski, Warszawa 2007, s. 110–319 PDF
Krzysztof Ratajczak 171-172
Polityka oświatowa w Polsce w XX wieku. Historyczne tradycje i współczesne zagrożenia, pod red. Ilony Kość i Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 184 PDF
Katarzyna Kabacińska 172-176
Dorota Źołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska (red.), Dawne zabawy dziecięce, Wydawnictwo DiG & Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Kielce – Warszawa 2008, ss. 72. PDF
Konrad Nowak-Kluczyński 176-178
Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288 PDF
Mikołaj Brenk 179-180
Władysława Szulakiewicz, Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007, ss. 47 PDF
Katarzyna Kabacińska 180-181

WYDAWNICTWA. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2007

Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2007 (z uzupełnieniami za lata poprzednie) PDF
Anna Gruca 183-237

ŻYCIE NAUKOWE. SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z konferencji „Krakowskie środowisko historyków wychowania w drugiej połowie XX wieku” PDF
Agnieszka Wałęga 237-245
Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu Dusze maluczkie – dzieci i dzieciństwo poprzez wieki PDF
Katarzyna Kabacińska, Krzysztof Ratajczak 246-247
Sympozjum Historii Edukacji na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie, 16–19 września 2009 r. PDF
Agnieszka Wałęga 247-254
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opieka – Wychowanie – Resocjalizacja. Tradycja i problemy współczesne” PDF
Danuta Apanel, Anetta Jaworska 254-259
„Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji” PDF
Justyna Gulczyńska, Katarzyna Kabacińska 259-263
Sprawozdanie z konferencji „Od grzechotki do klocków Lego – dawne i współczesne zabawki dziecięce” 7–8 grudnia 2009 Kielce PDF
Kinga Jackowska, Katarzyna Kabacińska 263-268
Krakowskie środowisko historyków wychowania w drugiej połowie XX wieku (Kraków, 11-12 stycznia 2009) PDF
Ryszard Ślęczka 268-269

KRONIKA TOWARZYSTWA HISTORII EDUKACJI

50-lecie gdańskiej historii wychowania PDF
Adam Fijałkowski 271-272
Rola historii wychowania w Polsce na początku XXI wieku PDF
Andrzej Fijałkowski 272


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo