Opublikowane: 2019 marca 6

Spis treści

5 . .
205

Trzy kongresy pedagogiczne

133-139 Wiesław Jamrożek
275

Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636

157-159 Dorota Żołądź-Strzelczyk
331

Lidia Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906–1907, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 255

159-166 Anna Kołodziej
324

Alicja Daniela Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945–1989),Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, ss. 186

166-169 Maria Radziszewska
265

Katarzyna Barbara Kochan, Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej, Kraków 2009, ss. 96.

169-170 Justyna Gulczyńska
295

Nowe studium nad edukacją w późnym antyku: Elżbieta Szabat, Wprowadzenie do badań nad edukacją u schyłku starożytności (V-VII w.); Prozopografia środowisk szkolnych, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. VI, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka. R. Wiśniewski, Warszawa 2007, s. 110–319

171-172 Krzysztof Ratajczak
310

Polityka oświatowa w Polsce w XX wieku. Historyczne tradycje i współczesne zagrożenia, pod red. Ilony Kość i Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 184

172-176 Katarzyna Kabacińska
343

Dorota Źołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska (red.), Dawne zabawy dziecięce, Wydawnictwo DiG & Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Kielce – Warszawa 2008, ss. 72.

176-178 Konrad Nowak-Kluczyński
284

Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288

179-180 Mikołaj Brenk
328

Władysława Szulakiewicz, Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007, ss. 47

180-181 Katarzyna Kabacińska
284