Treść głównego artykułu

Abstrakt

Nowe studium nad edukacją w późnym antyku: Elżbieta Szabat, Wprowadzenie do badań nad edukacją u schyłku starożytności (V-VII w.); Prozopografia środowisk szkolnych, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. VI, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka. R. Wiśniewski, Warszawa 2007, s. 110–319

Słowa kluczowe

edukacja późny antyk

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ratajczak, K. (2009). Nowe studium nad edukacją w późnym antyku: Elżbieta Szabat, Wprowadzenie do badań nad edukacją u schyłku starożytności (V-VII w.); Prozopografia środowisk szkolnych, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. VI, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka. R. Wiśniewski, Warszawa 2007, s. 110–319. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 171–172. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.16