Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Biuletyn Historii Wychowania

Baner

Czasopismo jest na rynku wydawniczym od 1995, jest organem Zarządu Głównego Towarzystwa Historii Edukacji a jednocześnie jest wydawane przez renomowane Wydawnictwo PTPN we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnym UAM. Zdaniem redakcji wydawnictwa spełnia obowiązujące standardy – międzynarodowy skład redakcji, redaktorów językowych, publikowane artykuły poddawane są dwustopniowej procedurze recenzyjnej (w tym double-peer view). Teksty opatrzone są abstraktami w języku angielskim i posiadają DOI, a wśród autorów znajdują się również osoby reprezentujące naukę zagraniczną.
Od r. 2013 „Biuletyn” przekształcił się z rocznika, w półrocznik.
Biuletyn cieszy się renomą wykraczającą aktualnie poza granice kraju. Jest ponadto jedynym pismem w Polsce, publikującym corocznie aktualną bibliografię swojej dyscypliny naukowej.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: MNiSW 2016: Lista B / 9 pkt; ICV (2014) - 35,02
DOI: 10.14746/bhw
ISSN: 1233-2224

PPrace publikowane w czasopiśmie dostępne sa na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 :
Licencja Creative Commons

 

Aktualności

 

Finansowanie czasopisma

 
„Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Biuletyn Historii Wychowania" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 792/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.
 
Opublikowane: 2019-02-01
 

Finansowanie czasopisma

 

Digitalizacja publikacji czasopisma „Biuletyn Historii Wychowania” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet– zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
Opublikowane: 2018-12-29
 

Finansowanie czasopisma

 

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikowanych w czasopiśmie „Biuletyn Historii Wychowania” artykułów naukowych– zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
Opublikowane: 2018-12-29
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo