Opublikowane: 2019 stycznia 6

Spis treści

3-4 . .
152

Leszek Albański, Spoleczno-pedagogiczna działalność Towarzystwa Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich, Jelenia Góra 1999, Wydawnictwo Kolegium Krakonoskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ss. 198

65-66 Edyta Wolter
234

Henryk Cholaj, Tradycje akademickie Puław, Puławy 1999, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, s. 67

66-67 Marceli Kosman
194

Ks. Jan Doppke, Katechizacja w Polsce 1945-1990, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 1998, ss. 248

67-68 Edyta Głowacka
216

J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński (1918-1939), Kraków 2000, ss. 759

69-71 Władysława Szulakiewicz
216

Zbigniew Fras, Galicja, Wrocław 2000, Wydawnictwo Dolnośląskie, ss. 300

71-75 Stanisław Antczak
234

Romuald Grzybowski, Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Gdańsk 2000, ss. 426

76-78 Józef Żerko
203

Immanuel Kant, O pedagogice, tłumaczenie Dorota Sztobryn, słowo wstępne, Sławomir Sztobryn, Łódź 1999, Wydawnictwo Dajas, ss. 105

78-79 Władysława Szulaklewicz
273

Danuta Koźmian, Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii prasy centralnej i regionalnej w latach 1981-1985 (w 15. rocznicę powstania uczelni), Szczecin 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 180

175

Pedagogika społeczna — pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przeclawskiej i W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 194

81-85 Edyta Głowacka
212

Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380

85-87 Małgorzata Posłuszna
205

Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380

87-89 Władysława Szutakiewicz
225

Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi. red. Sławomir Gala, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999, ss. 556

179

Jadwiga Suchmiel, Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa 2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, ss. 369

91-93 Justyna Gulczyńska
233

Stefan Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, wyd. II poszerzone, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998, ss. 282

93-95 Urszula Moskalik
809

Franciszek Ziemski, Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w. - XVIII w.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1787, Katowice 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 122

95-98 Krzysztof Ratajczak
227

Zapowiedzi

116-118 . .
116